Mange land i verden ønsker å ha mer å si over landsdelen vi bor i. Mange ønsker en sterkere innflytelse til hvordan vi bruker naturressursene og landet vårt. Det kan ha stor betydning for hvordan våre barn skal leve livene sine i nord i fremtiden. I dag starter Arctic Frontiers for 15. gang. Hva skal vi bruke denne plattformen til og hvorfor skal vi bry oss?

Verden følger med

Hvorfor skriver Tyskland, Frankrike, EU og flere andre land arktiske strategier? Har det noe å si for meg og deg at det er økt militær tilstedeværelse i nord? Når store, mektige selskaper sier at Arktis må bevares – hva betyr det for oss? Flere aktører ønsker å bruke sin betydelige politiske innflytelse til å påvirke utformingen av fremtidig bruk av nordområdene. Vi som bor her nord vil samtidig påstå at mange utenfor vår region ikke har et riktig bilde av Arktis. Satt på spissen er det etterlatt et inntrykk av at vår region er et isøde for eventyrlystne polfarere. Gjør det noe at verden ser på oss med feil innstilte briller?

Misforstått Arktis

Det er ikke rent sjeldent at et første møte med Tromsø, Bodø og tilsvarende byer og bygder i nord fremstår som et sjokk for mange. De ser et velfungerende helsesystem, mobildekning, gode veinett, skoler og barnehager i nærheten av der folk bor. Det moderne Arktis stemmer ikke overens med deres oppfatning av det forlatte nord. Vi tar dette som en selvfølge. Og ikke minst forventer vi at slik skal det også være i fremtiden. En av våre aller viktigste oppgaver fremover er å endre det feilaktige bildet mange har av regionen vi bor i. Vi har en felles forståelse for at vi skal ta vare på det vi har rundt oss. Men for å bo her må vi også ha et sted å jobbe. Behovet for gode og stabile arbeidsplasser, nærhet til helsetjenester, skoler og barnehager må forenes med det økende internasjonale presset på å bevare naturen vi omgir oss med her i nord. Det betyr noe for deg og meg at organisasjoner og andre land i verden forstår dette.

Unik geografi

Arktis forener tre kontinenter. Den korteste veien mellom Europa, USA og Asia er nærmest rett utenfor stuedøren vår. Dette har betydning for det globale markedet, særlig på to områder. For det første: Med en økende befolkning i verden, som også blir rikere og mer urban, øker behovet for blant annet mat og energi. Begge deler har vi potensielt mye av. Vi kan dele våre ressurser med resten av verden.

For det andre: Reiseveien til det globale markedet blir for mange kortere når de kan seile gjennom våre nærområder. Jeg har stor forståelse for at næringslivet ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det kan også bety mye for industrien i nord. Men nye fartsveier for global skipsfart fører ikke bare med seg nye muligheter for handel, men også spørsmål om bærekraft, tilgang, strategiske interesser og behov for økt militær tilstedeværelse. Vi må sørge for at våre interesser er ivaretatt slik at vi fortsatt kan bo og leve trygt her hjemme.

Hardt politisk klima

Økende interesse for Arktis innebærer en mulighet for oss, men samtidig må vi være bevisst på utfordringene. Vi lever i en tid med sterk polarisering, hard retorikk og konflikter. Polariseringen av den offentlige debatten har både nasjonale og regionale dimensjoner. Motsetninger sentrum-periferi, interessekonflikter og konflikter mellom generasjoner er heller ikke ukjente i vår del av landet. Det er tidvis harde fronter mellom de som ønsker vekst og de som ønsker å bevare. Hva gjør det med oss og tilliten til hverandre når konfliktene hardner til? Hvordan påvirker det vår tillit til regionale og nasjonale myndigheter og ikke minst troen på at vi skaper et godt samfunn for fremtiden? Forholdet mellom landene i Arktis er fredelig og preget av samarbeid på tvers av grensene. Når tilliten til politikken er under press blir det tydeligere for oss at vi ikke må ta dette for gitt, men fortsette det gode arbeidet og bygge broer mellom mennesker og motsetninger.

Pandemien reduserer avstand

Restriksjonene vi lever under gir også muligheter. Sterk interesse for Arktis kombinert med bruk av moderne teknologi gir oss muligheten til å nå ut enda bredere. Arktis blir aktualisert i Korea, Hong Kong, California, Washington, D.C., Ottawa, Iqaluit, Brussel og Skottland. Det nye digitale formatet gir oss mulighet til å fortsette å løfte fram unge stemmer, vanskelige temaer og dagsaktuelle politiske diskusjoner. Det gjør vi fordi vi har et brennende ønske om å bygge robuste samfunn i nord basert på kunnskap og fakta.

Sterke i troen

Det er avgjørende at vi selv forteller historiene om området vi bor i. Det er her Arctic Frontiers kommer inn. Vi bygger broer på tvers av grensene regionalt, pan-Arktis, og globalt. Og vi bygger broer til det beste for våre samfunn. Derfor insisterer vi på å møtes selv når vi ikke kan. Tross store avstander har de forskjellige delene av Arktis mye til felles. Dette er en mulighet til å lære av hverandre, bygge kontakter og gjøre oss sterkere. Fordi det handler om din, min og våre barns fremtid i nord.