Nok en gang kan vi nå alle være med på å bestemme hvem som skal styre vårt fantastiske land på vegne av oss alle, de neste fire årene.

Jeg blir naturlig nok ofte utfordret på hvorfor jeg er et stolt medlem av Senterpartiet.

Som ordfører og superpatriot i Norges nordøstligste kommune ser jeg hvor avgjørende det er med et sterkt nasjonalt fokus utover i distriktene. Urbanisering og sentralisering er ikke en naturlov som det er umulig å demme opp for, slik dagens regjering argumenterer med. Kommuner under 5 000 innbyggere er ikke bærekraftige, sier kommunalministeren.

I Båtsfjord er vi 2 200 innbyggere, og vi bringer årlig inn netto rundt 800 millioner til fellesskapet. Vi har Norges nyeste flyplass, den fikk vi først etter at vi presenterte et samfunnsregnskap som viste at den hadde vi betalt tilbake i løpet av 4 år. Kommunalministeren har aldri vært i Båtsfjord, det merkes godt når man hører på henne.

Senterpartiet har tro på å ta hele landet i bruk, og at det offentlige tjenestetilbudet skal kunne være tilnærmet likt, enten du bor i Båtsfjord eller Bærum. Jeg skjønner at vi nok aldri får trikk og tog til Fiskerihovedstaden, og at vi må reise 250 kilometer til nærmeste sykehus. Men at det skal være nødvendig å reise i flerfoldige timer på sommeren (og med risiko for overnatting på vinteren), for å få gjort enkle ting som å fornye passet eller satt inn kontanter, det skjønner jeg ikke.

At statlige etater sentraliseres jevnt og trutt, og har bygd ned aktivitet og virksomhet ute i distriktene, er resultatet av en villet politikk, og noe som selvsagt får dramatiske konsekvenser. Av utallige eksempler, skal jeg her kun nevne to:

  • Fiskeridirektoratet har pussig nok sitt hovedkontor i Bergen, og planlegger bygging av nye lokaler i sentrum til flere milliarder, samtidig som at de har bygget ned sin tilstedeværelse langs kysten.
  • Flere småflyplasser bygges nå om til fjernstyrte flytårn, som medfører enda færre offentlige arbeidsplasser, færre par, og færre barn på de allerede sårbare stedene dette skjer. Og hvor lokaliseres så sentralen der disse flyplassene skal styres fra? I Bodø selvsagt. Det finnes både ekstremt billige tomter og lokaler, samt bredbånd både i Mehamn og Havøysund.

Det fungerer helt utmerket å plassere store, offentlige funksjoner andre steder enn pressområdene, så argumenter som at det er vanskelig med rekruttering, kompetansemiljøet er for smått og sårbart osv., holder ikke vann. Det er bare å se på Brønnøysundregistrene, Statens innkrevingssentral i Mo i Rana og kontoret for voldsoffererstatning i Vardø, for å nevne noen eksempler.

Dette handler om både politisk vilje og evne.

At våre folkevalgte på Stortinget og i regjeringen sørger for at landet bygges ut, og ikke ned, er det viktigste for meg.

Godt valg!