Tromsø kommune planlegger nytt deponi for aske fra forbrenningsanlegget og annet avfall. Det ønskes lagt i det gamle grustaket i Kattfjorden. Miljøvernforbundet er enig med Miljøpartiet de grønne at man bør ta vare på sitt eget avfall, framfor å sende det ut av kommunen, men av og til må man tenke litt utenfor kommunegrensen. Et deponi i Kattfjorden forplikter imidlertid kommunen å oppgradere den dårlige veien fra Kaldfjorden til Kattfjorden. Her er kommunen nødt til å tenke helhetlig.

Den er i svært dårlig stand. Dessuten vil tiltaket føre til en voldsom trafikkøkning mot Kattfjorden. Dette innebærer nødvendigheten av en fullverdig utbygging av gangveien langs Kaldfjorden, før deponiet eventuelt åpnes. Hva skjer på vinterstid når veien blir stengt av snøskred?

Miljøvernforbundet har løsningen: Kjør avfallet til Stormoen i Balsfjorden!

Perpetuum mobile har allerede et fullverdig avfallsmottak på Stormoen i Balsfjord kommune som vil kunne ta imot dette avfallet.

Det foregår i dag både import og eksport av avfall fra/til Tromsø. Miljøvernforbundet forstår de som mener at kommunen selv får ta hånd om avfallet sitt. Miljøvernforbundet mener at det er bedre med få store avfallsanlegg enn mange små. Selvsagt under forutsetning de er i teknisk stand til å håndtere avfallet på en forsvarlig måte.

Kjære Tromsø-politikere: Tenk fornuftig - stopp arbeidet med deponiet i Kattfjorden - kjør avfallet til Stormoen i Balsfjord.

Miljøvennlig hilsen Norges Miljøvernforbund

Ørjan Holm