I følge kommentatorkorpset i Oslogryta er ny jernbanetrasé i arktisk en ren bløff. Det er en slags hånfliring fra redaksjon til redaksjon. Igangsatt i guds navn av Krfs egen Knut Arild Hareide. Samferdselsministeren for Sør-Norge.

Her i nord er vi ikke vant å bli løftet fram. Eller prioritert i store samferdselsprosjekt. Nei, vi har stilltiende akseptert milliardsatsninger på Vestlandet og i Oslo-regionen. Uten at vi har spydd ut edder og galle av den grunn.

Men tidene endrer seg. Og jeg kan opplyse kommentatorene der sør om at vi i nord ikke lenger står med hua i handa og tar imot samferdselsmobbing fra sør.

For her nord har vi tenkt å få vår andel av avkastningen i Oljefondet. Vi kan vi rett og slett bruke flere hundre milliarder oljekroner uten at handlingsregelen brytes. Ergo, Nord-Norgebanen kan greit finansieres og prioriteres. For den er avgjørende for bosetting og næringsutvikling i nord. Ei satsing som vil komme hele nasjonen til gode.

Kommentatorer i Oslo, kom nordover. Bli her en stund - ikke bare for å feriere et par dager, ta noen fjell-selfies og fly sørover igjen. Bli heller med Norges tøffeste på fiske ei uke eller to. Lytt og lær. Ikke belær.