Senterpartiet har vokst veldig mye de siste årene og er jevnstore med Arbeiderpartiet i Nord- Norge. Men spørsmålet er om de klarer å holde "formen" helt til målstreken på valgdagsslutt. Jeg er en som ennå ikke har tatt valget på hvem jeg skal stemme på, men det er lite trolig at nuværende statsminister Erna fra Høyre eller Aps Jonas får min stemme, og heller ikke noen andre EU -og EØS-vennlige partier. Dermed er ikke valgene så mange igjen. Og når SV her i Finnmark har hatt andre ting enn politikk på saksliste i det siste, så er også de uaktuelle nu. Det er veldig synd, fordi SV er helt klart mot EU og ønsker å skrote EØS-avtalen.

Derfor spør jeg deg, Trygve Slagsvold Vedum, om hvorfor dere i SP ikke gir oss velgerne mulighet til å si vår mening om vi ønsker å beholde eller skrote EØS-avtalen? Hvorfor er Støre viktigere enn oss velgere? Jeg har registrert at du har sagt at det ikke er flertall for å ta opp EØS-avtalen opp i Stortinget nu. Det kan være riktig. Men det skal jo velges nye representanter til Stortinget til høsten, og mye kan skje til den tid. Men når partiene på forhånd har "abdisert" fra denne kampen, så synes jeg at det er utrolig defensivt, feigt og ikke minst udemokratisk for velgerne som stemmer på SP, SV og Rødt som må ta til takke med en EU-ukritisk AP-regjering med EUs drømmemann Støre som statsminister.

Er det dette du ønsker å være med på, å danne en mindretallsregjering med AP og håpe på at SV og Rødt ser bort fra at Støre med velsignelse fra SP fortsetter der de slapp i 2013 og viderefører EU-serviliteten ved å gå med på EUs maktkonsentrasjon? Er maktfølelsen så viktig at SP lar primærnæringene som landbruk, fiske, transportnæring og bygg og anlegg i stikken for å få sitte ved siden av hr. Støre? Ser ikke SP at EU i praksis vil innføre et system hvor lønnstakere innen disse næringene stort sett mottar luselønn og mange ikke minimumslønna engang? Er SP tilfreds med utsiktene til en slik lønnspolitikk? Hvorfor går ikke SP til valg med løfte om folkeavstemning om EØS-avtalen? Hvorfor er dere med på EU-ferden når dere i utgangspunktet er mot EU?

Jeg har også registrert at det fra EU-vennlige partier blir sagt at det er så mye som 60 til 70% av norske velgere som støtter EØS-avtalen. Ja, om det er tilfelle skyldes det feilforestillingene om EU som et demokratisk prosjekt. Trolig er det mange i storbyenes beskyttede atmosfære som tror at EU handler om demokrati. Men realiteten er at enhver rettstat som går gjennom i det sentrale EU-parlamentet overstyrer folkeviljen i hele EU og EØS-området, og hvorfor fremheves ikke dette mye sterkere?

Hvorfor vil ikke stortingsrepresentantene fra Høyre og AP ha folkeavstemning om EØS-avtalen, om de virkelig har så stort flertall? En slik avstemning kan få i gang en nødvendig debatt om den dypt udemokratiske overstyringen fra EU. Det er sannsynlig at om SP går til valg med krav om folkeavstemning om EØS-avtalen, så vil de bli ganske store - eller kanskje til og med landets største parti.