20 land er knyttet til det europeiske strømmarkedet. Det ligger en enorm kapital her. Bare Norges årsproduksjon på ca. 140 TWH inn i dette markedet, vil med en pris på 50 øre/kwh utgjøre 70 milliarder kroner! 1 øre/kwh mer for denne mengden kraft, utgjør 1400 millioner kroner!

Det er to typer børser i dette markedet:

På de fysiske kraftbørsene som Nord-Pool, blir det kjøpt og solgt strøm ett døgn frem i tid. Spotprisen blir da fastsatt time for time gjennom døgnet. Disse fysiske strømbørsene som vi er helt avhengige av for å få balansen i strømleveringa, ser ut til å fungere bra.

På de finansielle kraftbørsene, som Nasdaq OMX, kan aktører selge og kjøpe derivater/strøm fra 2 døgn til 6 år frem i tid, fordelt på døgn, uker, måneder, kvartal og år. Men på disse kraftbørsene, som det finnes flere av i det europeiske strømmarkedet, er det også anledning for spekulanter til å kjøpe og selge derivater/strøm før den til slutt hvert døgn blir solgt på de fysiske strømbørsene. Hvem som helst av personer og selskaper i de 20 deltakerlanda som har kapital nok, kan visst kjøpe derivater / strøm på de finansielle kraftbørsene. Disse strømspekulantene er veldig medieskye og anonyme, og vil sikkert ha minst mulig fokus på den enorme «penge-lekebingen» de har fått. Hvorfor er det ikke fokus på hvem disse spekulantene er? Og hvem er lobbyistene?

Spotprisen har aldri vært så lav som den var i 2020 med sine 11,6 øre/kwh.

Hvorfor stiller ingen spørsmål om Putin, i sin energikrig mot Europa, også har brukt sine oligarker og oligark-selskaper til å kjøpe derivater/strøm for 2021,2022,2023 osv.?

Dersom det er slik at Putin bevisst strupte gassleveransene til Europa allerede året før invasjonen i Ukraina, kan en vel anta at han også ville kjøpe opp derivater/strøm frem i tid dersom han hadde anledning til det? Strategien for energi krigen mot Europa, som bl.a. innebar å strupe gassforsyningene fra høsten 2021, hadde nok Putin klar før 2021? Dersom Putins eventuelle strøm-spekulanter var klar over en slik strategi, satt de ikke da med en innside informasjon? Ville ikke da oppkjøp av slike derivater være bankers fra den dagen Putin begynte å strupe gassleveransene?

  • Ville ikke aktører med en slik innsideinformasjon og med nok av sikringskapital, kunne tjene svimlende summer på de finansielle kraftbørsene?
  • Ville de da også på den måten være med å påvirke/manipulere strømprisene i Europa?
  • Hvem må betale for at spekulanter stikker av med svimlende gevinster?