Hvalrossen Freya. La oss se litt nøyere på realitetene. Hvalrossen er ikke utrydningstruet, og rovdyret Freya har kommet helt ut av kurs, langt unna sitt habitat. Langs Norges kyst fikk Freya smaken på svaner og andre skapninger. Om Freya med sine ca. 600 kg ville forsøkt seg på mennesker vet jeg ikke noe om, men jeg ville ikke tatt sjansen.

Norske myndigheter vurderte en rekke tiltak, men det endte opp med avliving uten lidelse.

Jeg lurer på hvordan en leopardsel på 400 kg, kall den for Leo, hadde blitt mottatt i Norge? Sannsynligvis hadde alle krevd at Leo, som minner om en forhistorisk kjøtteter, ble avlivet på stedet.

Årsak: Utseende mot seg, oppførsel - og ikke minst tannrekka.

Lov om dyrevelferd skiller ikke mellom et stort eller lite dyr, ref. §2 Virkeområde: "Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr".

Du skal ikke stikke nesa di langt ut av den norske vindusposten før du ser et nasjonalt kjemisk og økologisk problem uten sidestykke:

  • På grunn av dårlig dyrevelferd dør det over 50 millioner oppdrettslaks årlig i oppdrettsmerdene. Årsaken til døden er mange, men mekanisk og termisk avlusing dominerer og der virus, bakterier og stress kommer i tillegg.

  • Ikke nok med det, ca. 50 millioner leppefisk dør årlig i merdene av stress og sykdom. Så har du oppdrettsnæringens samlede miljøpåvirkningene på vannforekomstene utenfor merdene, som bidrar vesentlig til at villaksen har havnet på rødlisten- og der sjøørret, sjørøye og kysttorsk påvirkes svært negativt.

  • Mikset avfall dumpes rett ut i sjøen- og livløse avfallshauger tårner seg opp under merdene, lakselus på sjøørret og sjørøye, skottelus på leppefisk og andre fiskearter, virus spredning, bakterieangrep, medisin bruk, rømning av oppdrettslaks og svartelistet regnbueørret.

Jeg skal ikke skrive om fòr og genetisk manipulering av laksen, men også denne praksis reiser miljømessige- og etiske spørsmål. Oppdrettsnæringen er ikke bærekraftig og næringen bryter med vanndirektivet.

Hvor er engasjementet blant folk og media på dette området?