Klimaendringene påvirker oss i nord med økende styrke. Konsekvensene dersom vi ikke omstiller oss i tide, er endring i naturmangfold og i klima som kan ha påfølgende negative konsekvenser på samfunn, infrastruktur og økonomi.

Som fylkesrådsleder ser jeg at vår region trenger en plan for hvordan vi skal håndtere klimaendringene som allerede er her, og som vil forsterkes i tiden fremover.

Vi ser endringer i klimaet vårt i Troms. Vi opplever mer ekstremvær som kraftigere og hyppigere nedbør, oftere skred, høyere havtemperatur og havnivåstigning. Gjennomsnittlig årstemperatur i Arktis har økt om lag dobbelt så mye som i resten av verden de siste tiårene. Alt dette vil påvirke oss i Troms i årene som kommer.

Vi ser også at det naturlige økosystemet vårt ikke lenger i balanse. Vegetasjonen forandrer seg, sjøisen forsvinner i høyt tempo og marine arter flytter seg. Vi mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold for å kunne overleve på jorden.

Spesielt påvirker klimaendringene fremtiden til barn og unge, som sier at de føler sinne, frykt og håpløshet på grunn av klimaendringene, og at de ikke synes norske myndigheter gjør nok for å begrense menneskeskapte klimaendringer. Det må vi ta inn over oss.

I tillegg endres politikken mot det grønne skifte i et skyhøyt tempo; EU omstiller sin politikk mot å bli et klimanøytralt kontinent innen 2030. Her følger Norge etter, og det påvirker oss på det regionale og lokale nivået. Globale utfordringer søker lokale løsninger.

Et felles strategisk verktøy for klimaomstilling

Som fylkesrådsleder ser jeg at vi trenger en klimaomstilling i Troms som tar klimaendringene på alvor, og som endrer våre samfunnsstrukturer til å tåle omstillingen vi må gjennom. Skal vi møte klimakrisen regionalt trengs det en plan for hvordan dette skal gjøres, og dette må gjøres i felleskap med innbyggere, næringsliv, offentlige organer og akademia.

Fylkeskommunen har utarbeidet et forslag til planprogram for regional plan for klimaomstilling i Troms. Dette er starten på tidenes første regionale plan for klimaomstilling i Troms. Planprogrammet viser formål, rammer, premisser og forslag til medvirkning for det videre arbeidet med planen. Forslaget til planprogram er ute på høring frem til 12. april 2023, og vi trenger dine innspill.

Hva skal vi gjøre?

Det er spesielt to ting som blir avgjørende for om vi klarer å møte klimakrisen: vi må kutte klimagassutslipp og bygge en klimarobust region som tåler klimaendringer. En klimarobust region tar hensyn til hvordan de fysiske konsekvensene av klimaendringer vil påvirke natur og samfunn, og hva overgangen til et samfunn med netto null utslipp vil innebære.

Men heldigvis starter vi ikke på bar bakke. Næringslivet i Troms går foran, og mange aktører i regionen gjør allerede en stor innsats. Det ser vi i sektorer som avfall, transport til lands og til havs, og energieffektivisering, for å nevne noe. Noen kommuner i Troms jobber også aktivt med klimaomstilling.

Dette må vi bygge videre på, og nå inviterer vi innbyggerne, barn og ungdom, næringsliv, offentlige organer og akademia til å delta i en helhetlig planlegging av klimaomstilling i Troms, som er rettferdig på vegne av naturen, befolkningen og økonomien.