Kan vi skape boliger som bidrar til en alderdom med mindre ensomhet enn det mange opplever, mer trygghet, og bedre livskvalitet for hver enkelt? Og som samtidig bidrar til at vi som samfunn tilrettelegger for at eldre kan klare seg i eget hjem så lenge som mulig? Som arkitekt og initiativtaker til Seniorhuset, mener jeg at slike boliger kan og bør bygges, og er nå klar for å gå videre med det lenge planlagte Seniorhuset på Elverhøy.

Prosjektet Seniorhuset er et pilotprosjekt for en boform for eldre, utviklet med støtte fra Husbanken og Regionale forskningsfond og i samarbeide med Sintef. Prosjektet bygger på vissheten om at måten vi bor på, hvordan vi organiserer oss for dagliglivet i egen bolig, men ikke minst hvordan vi tilrettelegger for samvær med andre, også når man erfarer redusert førlighet, har avgjørende betydning for livskvaliteten.

Med ovennevnte målformulering, og med utgangspunkt i omfattende intervjurunder med foreninger, det offentlige og enkeltpersoner ulike plasser i landet, er bokonseptet Seniorhuset; en kollektiv boform for seniorer, utarbeidet. Konseptet innebærer rause fellesarealer inne og ute, tilrettelagt slik at de faktisk blir benyttet, i tillegg til private boenheter med ulik størrelse tilpasset ulike behov.

Prosjektet ble første gang presentert for Tromsø kommune og aktuelle beboere allerede høsten 2016. Siden den gang har nærmere 100 seniorer deltatt i ulike møter og workshops, og bidratt med innspill til hva en kollektivbolig for seniorer akkurat i Tromsø bør inneholde.

Vi har fått tilbakemeldinger om konkrete behov; om arealer og funksjoner, om hvordan huset kan fungere som ramme for fellesskap, men også om viktigheten av at forberedelsene til det nye livet som pensjonist bør skje mens du fremdeles er frisk, rask og rørig. Dette stemmer med kunnskap vi har innhentet fra intervjuer med seniorer fra ulike landsdeler: Når avslutning av arbeidslivet står for døren eller nylig er over og barna har flyttet hjemmefra, er man fremdeles 60-70-år ‘ung’ og har drømmer og ønsker for mange gode år foran seg, gjerne en tilværelse med redusert ansvar for snømåking og gressklipping, men desto mer tid å bruke til hobbyer, reiser og trivelig samvær med venner og likesinnede.

Seniorhus-konseptet representerer et hus som ikke er innredet som et ‘omsorgshjem’, men der alt likevel er tilrettelagt for at kan bo godt selv om førligheten skulle bli redusert. Et hjem der du kanskje har begrenset arealbehovet i din egen bolig, og i stedet deler funksjoner som du ikke trenger i det daglige, med flere. Dette kan være et ekstra soverom for å ta imot familien, et velutstyrt kjøkken der du har spiseplass for feiring av 70-årsdagen eller der beboerne kan ha felles søndagsmiddag. Et sted der du kan se fotballkamp med gutta på huset, rigge til band eller ta imot yoga-instruksjon av en lærer dere deler en gang i uken. Gode uteplasser der man kan benke seg sammen en lun sommerkveld. Men også plass for praktiske formål; hva med et grovkjøkken for å ta imot vilt eller sløye fisken, eller et felles vaskerom dersom man ikke ønsker eller har behov for vaskemaskin på eget bad? Kanskje også deling av andre tilbud? (Må alle ha hvert sitt avisabonnement?)

Deling medfører redusert plassbehov og redusert fotavtrykk, men gir mulighet for miljøgevinst på flere områder. Trenger f.eks. alle i et hus der folk kjenner hverandre ha hver sin bil, eller våger man å satse fremtidsrettet på deleordninger også der?

Velferdsbudsjettene har mange formål å fylle og tilfredsstiller ikke nødvendigvis alles behov eller ønsker for alderdommen. Utgangspunktet for prosjektet Seniorhuset er at tross mye forskning og utbredt kunnskap, bygges få prosjekter som tilbyr gode fellesskapsløsninger for mennesker som kunne tenke seg et tilbud som gjør det mulig å forberede seg for fremtiden som pensjonist og eldre. Dette har vi ønsket å gjøre noe med – derav Seniorhuset.

Tromsø kommunes politikere har ønsket Seniorhuset velkommen, og ser at det samsvarer godt med kommunens ambisjoner i boligpolitiske handlingsplan. De har aktivt bidratt til at pilotprosjektet kan se dagens lys gjennom å gi opsjon på kjøp av tomt til formålet.

Mange har vist sin interesse for Seniorhuset, men seks års ventetid er lenge. Nå er endelig tomt og regulering på plass, og en av Tromsøs største boligutbyggere, Frabene AS, ønsker å realisere prosjektet. Vi er overbevist om at Seniorhuset både som konsept og i konkret utforming vil gi rammen for gode liv på Elverhøy. Jeg håper dere synes det samme, slik at vi så snart som mulig kan starte byggingen.