Næringsforeningen i Tromsøregionen og Tromsø kommune ga i høst Drammen-selskapet EY i oppdrag å utarbeide en scenarioanalyse for Tromsøregionen frem mot 2035.

Konsulentselskapet nevner fem kamper som må vinnes. Tromsøregionen må:

  • bli ledende på havrommet - i Norge og internasjonalt.
  • utvikle og kommersialisere teknologi som redder verden.
  • bli et knutepunkt for grønn skipsfart i hele Arktis.
  • bli en foregangs by for bærekraftig reisemål
  • mobilisere vinnerlaget

Vi har lest gjennom deler av rapporten, men har egentlig vanskelig for å forstå betydningen av de forskjellige punktene. Vi tror det også vil være vanskelig for folk flest å forstå hvordan og hva kommunen må gjøre for å vinne disse kampene.

Vi savner også et meget viktig punkt om jernbane i nord for eksport og import av varer. Mange er opptatt av jernbane i nord, og vi må stille spørsmål hvorfor NHO Arktis og Næringsforeningen i Tromsøregionen tilsynelatende viser svært liten interesse for saka.

Det kommer frem i avisartikler i iTromsø og i Nordlys 23. mars at Tromsø i framtida kan tilby effektiv sjøtransport og grønne løsninger på energi og drivstoff. Hvorfor har man ikke sett på mulighetene for grønn transport på jernbane? En elektrifisert jernbane sparer jo både energi og drivstoff, samt slitasje på vegnettet.

Gjennom The European Green Deal har EU satt seg målet om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Dette vil blant annet bety at varer som transporteres til Europa blir ilagt store avgifter dersom de ikke er fraktet på en miljøvennlig måte.

Sjømatnæringa regner med å investere store summer fram mot 2050, og veksten vil ifølge SINTEF (Havnæringene i nord, Næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040) bli størst i nord. Skal all sjømaten fraktes fra Finnmark og Troms med bil eller båt til Narvik og derfra med tog videre på Ofotbanen, som allerede har begrenset kapasitet?

Hva tenker egentlig NHO Arktis og Næringsforeningen, med sine henholdsvis 2100 og 800 medlemsbedrifter om Nord-Norgebanen? Alle disse bedriftene kan vel ikke være mot bygging av jernbane i Troms og Finnmark? Foreligger det vedtak som støtter direktørenes synspunkter, eller gir de bare utrykk for eget syn?

På grunn av den store interessen som jernbanesaka har må det være grunn til å spørre om foreningene vil redegjøre for sine standpunkter sett i lys av situasjonen som næringslivet i nord står overfor i årene framover, både sikkerhetspolitiske utfordringer, krav om overføring av gods fra vei til jernbane og krav til omstilling i forhold til det grønne skifte og EUs Green Deal.

Vi mener at en moderne jernbane i nord vil ha stor betydning også for persontrafikken. Vi regner med at dere kjenner til at en moderne jernbane kan bygges på brobaner over terrenget som gir store fordeler rent miljømessig, og faktisk også en rimeligere måte å bygge jernbane på.

Et nytt jernbaneselskap er nylig etablert i Tromsø, som tar opp kampen om bygging av jernbane i Troms og Finnmark. Vi håper at både NHO Arktis og Tromsø næringsforening støtter opp om arbeidet med å få bygget en moderne jernbane i de to nordligste fylkene.

Vi som er opptatt av byens framtid, ville sette pris om de to organisasjonene kunne redegjøre for sin holdning til jernbanesaka. Vi tror også at en positiv holdning fra organisasjonene vil bidra til å styrke mulighetene for å få bygget jern bane i nord.