Almlid hisser seg opp og retter pekefingeren mot sykepleiere og lærere. De som står i front i pandemien. Som en gammel overlærer sier han at vi må ikke kreve mer lønn. Vi må tåle enda mer lønnsnedgang.

Almlid bør skamme seg. Han bør rette pekefingeren innad i egen organisasjon. For problemstillingen er at direktører og ledere har hatt en lønnsvekst og bonusfest, som verken sykepleiere eller lektorer eller kvalifiserte lærere har hatt. Almlid og NHO bør fortelle hva de innad skal gjøre for å stå fram som gode eksempler.

Det er lønnseliten som må stagge seg. Ikke de samfunnskritiske funksjonene som står i front i pandemien. Om NHO skal ha et fnugg av respekt etter pandemien, må de gå i seg selv. Ikke rette skytset mot sykepleiere og lærere som med rette må prioriteres i lønnsoppgjøret.

Jeg håper Almlid besinner seg. Modererer seg. Alle kan miste besinnelsen i disse tider, men Almlid er direktør i den mest sentrale arbeidsgiverforeningen i Norge. Og han bør vite bedre.

Almlid, hvor mye planlegger du å gå ned i lønn i år? Du må jo ha noen tanker om det siden du forventer at sykepleiere, lektorer og kvalifiserte lærere skal stå med hua i hånden år etter år.