Fundamentene har vært forankret på kvikkleire, og ikke på fast fjell som ville ha tålt enhver flomkraft. Det er nok å nevne et par andre "naturkatastrofer" på riks-/fylkesveg her nord på grunn av kvikkleire:

I 2009 forsvant nye brufundament til ny Breivikeidet bru ut i kvikkleire. Et tap på ca. 20 millioner for Troms fylkeskommune. Enda idag står en midlertidig beredskapsbru her. Her var det ikke få advarsler fra lokalbefolkningen. Og Vegdirektoratet krevde ekstra dokumentasjoner for geotekniske beregninger som ikke ble fulgte opp.

Ved utbredring av E6 ved Sørkjosen havnet en molo, en kai og en brygge ut i havet som et resultat av vegvesenets feile håndtering av kvikkleire.

Så i 2021 forsvant ca. 250 meter av FV 98 ut i Smalfjorden i Tana ved vegutbedring. Også det i kvikkleire.

Langs sjøkant i fjordstrøkene her nord ligger det meste av vegnettet vårt på kvikkleire. Ikke rart at Statens vegvesen v/Torbjørn Naimaik valgte å legge ny E6 i Vest-Finnmark i fjell - som på strekningen Langfjorden - Alta vest. Og Alta kommune måtte slite med et kvikkleireras på Kråkenes langs gammel E6, etter at ny trase var blitt langt i tunnel.

Det er vel snart på tide å leite etter kompetanse på kvikkleire her nord. Ny E8-innfartsveg til Tromsø blir lagt på vestsiden av Ramfjorden. Da må Tromsø kommune i fremtiden slite med all kvikkleire på østsiden av Ramfjorden.