I Russland, Hongkong, Hviterussland, Tyrkia og diverse andre land blir journalister trakassert, forfulgt, forgiftet og til og med ambassadepartert,- fordi de kritiserer myndighetene. Her i landet er vi alle opprørt over at dette skjer, og pressens kritikk av regimene i disse landene er knallhard. For slikt skjer jo ikke i vårt demokratiske land.

Ser vi nærmere etter, er det heller ikke nødvendig! I alle fall ikke når det gjelder den energipolitikken sittende regjering følger her i landet. Der er norske sentrale medier og kommentariat stort sett så servilt vennligsinnet at det ville blitt elsket av despotene de samme mediene oier seg over, når polititropper med visir og gummikuler, og noen ganger skarpe skudd, slippes løs på befolkning som protesterer, for å sørge for «ro og orden».

Vi fikk nettopp presentert en ny stortingsmelding fra regjeringen, med navnet "Energi til arbeid". NHO-sjefen er kjempefornøyd, og kunne såre fornøyd legge ut denne meldingen: «- Vi konstaterer at regjeringen har lyttet til NHO, LO og bedriftene, og de innspillene som har kommet fra vårt arbeid med en felles energi- og industripolitisk plattform.»

Både «NHO/LO-plattformen» og regjeringens stortingsmelding har avfødt kraftfulle protester, ikke minst i LOs industriforbund. Der hadde knapt nok noen, utenom forbundenes ledelse, hørt om «plattformen» som NHO og LO-toppene hadde snekret sammen, før den ble presentert.

På sosiale medier raser nå protestene mot den nye energimeldingen, som har hovedfokus på at vi skal bruke mer energi,- myyye mer energi! «Energi til arbeid»-meldingen har nok derimot fått boblevannet til å sprute hos Energi Norge og Norwea, kraftbransjens organisasjoner. For stigende energibruk betyr det kraftbransjen elsker mest av alt,- stigende strømpriser. Derfor promoterer bransjen batterifabrikker i stort antall, nye datasentra, og ikke minst, sokkelen skal elektrifiseres videre, med strøm fra land. Og hydrogen skal bli den nye vinen.

Flere sentrale medier, NRK inkludert, har etablert egne «klimaredaksjoner». Er det ingen journalister i disse redaksjonene som er i stand til å stille noen som helst kritiske spørsmål ved det som skjer? Om konsekvensene av å sende store mengder strøm fra land og ut på sokkelen? Eller om hydrogen-hypen? De viktigste kjennetegnene ved hydrogen er at det er en av de mest energisløsende teknologiene vi kan ta i bruk,- opp til 2/3 av energien som må til for å produsere hydrogen forsvinner på veien til anvendelse. Gjett hvorfor denne teknologien er populær hos kraftselskapene?

At hydrogen er en svært risikofylt energibærer, sies det lite om. Som drivstoff er hydrogen også marginalt, på kontinentet er hydrogensatsningen i hovedsak et tiltak for å skaffe balansekraft for uregulerbar vind- og solkraft. Det trenger ikke vi. Det vi trenger av balansekraft har vi vannkraften til, og det uten energitap!

Og hvorfor er regjeringens energimelding kjemisk fri for å ta opp den viktige framtidsløsningen, som både IEA og ikke minst FNs klimapanel peker på som nødvendig for å klare å nå klimamålene,- mer kjernekraft. Og det er ikke tradisjonell kjernekraft som er løsningen, derimot 4. generasjon. Det er en type kjernekraft som ikke har eksplosjonsfare og ikke kan smelte ned. Den er dessuten lite egnet til å produserer materiale for atombomber, en ikke ueffen tilleggsfordel.

Det tar for mye plass i et avisinnlegg å forklare hvor radikal den nye kjernekraften er, både i ytelse, kostnad og sikkerhet. Og den kan i tillegg drives på problemavfallet fra konvensjonell kjernekraft. Eller på thorium, et råstoff Norge har en av verdens største forekomster av. Den første kommersielle reaktoren av denne typen planlegges satt i drift i 2027. Det vil si i overimorgen, i et historisk perspektiv. Bedriften bak er TerraPower, der styreleder heter Bill Gates. Hvilken bransje tror du ikke liker tanken på at ny og sikker kjernekraft blir en realitet?

Hvorfor er det ingen av de selvoppnevnte «klimaredaksjonene» som ser kritisk på den rollen kraftbransjen har tiltatt seg i landet vårt,- i klimaets navn!