Som nyvalgt leder av FRI Troms og Finnmark har jeg brukt tid på å reflektere over hva likestilling, inkludering og samhold betyr. Hva betyr det for arbeidsplassene, møteplassene og i de sosiale arenaene som vi møtes på? Hvem kjemper kampene og hvem bidrar til at vi som demokrati har mulighet til å fortsette den offentlige debatten om at alle mennesker har rett til å elske den de vil og ikke bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, politisk syn, fagforeningsmedlemskap eller andre vesentlige forhold ved en person?

Jeg savner en stemme fra de store aktørene som KS, LO, Unio, YS og Akademikerne. Flere av deres medlemmer er skeive og jeg ønsker en tydeligere stemme fra dere for å gjøre arbeidslivet bedre, mer åpent og inkluderende.

Norge er kommet et langt stykke på vei i kampen om diskriminering og inkludering. Jeg er stolt av å bo i Norge og kalle meg norsk. Foreningen FRI fyller 70+2 år i år. Det skal bli en flott markering.

FRI Troms og Finnmark har bl.a. Arctic Pride i Tromsø å se til for å kunne være stolt av organisasjonen og arbeidet vi gjør. Arbeidet og innholdet i priden er blitt en merkedag for Tromsø og omegn. Arctic Pride skal være en trygg møteplass der vi feirer mangfoldet og retten til å elske den du vil.

Arbeidstakerorganisasjonene har vært synlig i priden, men jeg ønsker et større og mer aktivt samarbeid gjennom året.

FRI Troms og Finnmark skal nå aktivt jobbe videre for andre aktiviteter i Troms og Finnmark som bidrar til trygge møteplasser og et inkluderende samfunn for personer som bryter med normene for kjønn og seksualitet.

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i Norge har både fremforhandlet, blitt enige om og måttet forholde seg til ulike føringer i lov og avtaleverk. Jeg savner en aktiv stemme fra disse partene i Troms og Finnmark, både gjennom aktiv dialog, uttalelser og ikke minst samarbeid mellom organisasjonene og FRI Troms og Finnmark.

Organisasjonene har en viktig stemme i arbeidet med å forebygge og følge opp diskriminering i arbeidslivet. Selv i dag er det ikke en selvfølge at personer kan være åpne skeive i arbeidslivet eller unngå diskriminering på arbeidsplassen. Flere av de offentlige instansene i Troms og Finnmark mangler egne handlingsplaner for å motvirke diskriminering av skeive på arbeidsplassen eller i samfunnet.

FRI Troms og Finnmark ønsker å bidra til at slike handlingsplaner blir utarbeidet i kommunene og i fylkeskommunen, slik at det blir inkluderende, trygt og akseptert å leve som skeiv utenfor de store byene.

FRI Troms og Finnmark ønsker med dette å invitere aktørene til videre lokalt samarbeid.