APs leder Jonas Gahr Støre listet seg på tå hev gjennom Troms og Tromsø i forrige uke. Han delte ut noen sympatierklæringer til et reiseliv med brukket rygg – og forsvant sørover med første fly. For han og AP er Nord-Norgebanen et lite brukt ord. Denne uken er SPs Trygve Slagsvold Vedum på besøk. Han startet med å drysse ut billige flybilletter og en serie med vegløfter. Også for SP-lederen er NNB nesten et fremmedord.

Gahr Støre og Vedum må erkjenne at ord i et partiprogram ikke er nok. Ordene må omsettes i aktiv handling – og de har sin viktigste mulighet i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033, som tirsdag behandles i Stortinget.

Slik saken nå står kan det ikke skjules at Nord-Norgebanen denne våren har tatt ett steg fremover og to tilbake. Det ene skrittet frem var stortingsflertallet på 56 mot 30 som 20. april for å bygge Nord-Norgebanen. Tilbakeskrittene i form av et flertall som synes forduftet – og ingen vet hvilken skjebne vår gamle drøm får en eller gang i fremtiden.

Hvordan kan flertallet forklarte og forsvare at det foreligger kun to bitte små mindretalls-forslag om NNB, der det samme flertall i vår triumferende lovet Nord-Norge og Norge at nå kommer NNB! SV og SP er alene med ønske om en KVU for NNB, og enda mer ensom er MDG om et liknende forslag. Og så har vi regjeringspartiene med sin egen KVU om nordnorsk transport, NNB inkludert. Men alt dette forsvinner i mengden av 372 forslag, av disse 173 forslag fra mindretallspartiene. Hva er årsaken til at flertallet har forduftet?

Kan forklaringen være det som APs transportpolitiske leder, Sverre Myrli (Akershus) sa i debatten mandag om at han for sin del ikke hadde så mye til overs for flommen av forslag. NTP’en skal ikke være en resolusjonskvern, men en langtidsplan for de neste 10-12 år, la han til.

I stedet er prioriteringene avslørende nok. Ta nå SV. En beskjeden omtale av NNB er nesten som en fotnote for partiets offensive holdning til jernbane i sør. Ikke bare la SV frem nok et forslag om en KVU – denne gang for en jernbane fra Oslo til Gøteborg! Som en slags helgardering. Der i gården er det fokus på høyhastighetstog mellom Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger. Prislapp samlet ca. 700 – 750 milliarder NOK. SV er også varme tilhengere av Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg-København med gode nattog slik at de kan sove seg sørover i Europa!

Realitetene er at Stortinget nå vedtar en transportplan for det neste 10-år med en togsatsning som fører til en sterkere sentralisering enn noen gang i Norge, og at Nord-Norge forvises til en bakgårdstilværelse. Det er ingen bindende tilsagn hverken om dobbeltspor på Ofotbanen enn si modernisering av Nordlandsbanen.

Gjennomgangen av de 180 sider med forslag og samferdselsdepartementets svar levner ingen tvil hverken om hvor milliardene går eller om de sterke prioriteringer som de viktigste partiene legger til grunn for all utvikling for mange ti-år fremover.

Intercity på Østlandet har økt ytterligere. Nå er prislappen nær 170 milliarder NOK, av dette vel 60 milliarder for Østfoldbanen, men med utsikt til å bli enda dyrere. Samferdsels-departementet sier lakonisk at de ikke kan forklare økningene og bare minner om feilslått regnekunst for Follobanen som var vedtatt til 12 milliarder NOK, men nå nær 40 milliarder.

Og skulle det være noen milliarder tilbake, så skal det graves en ny togtunnel under Oslo. Den vil koste minst 45 milliarder NOK. Dette er prosjekter som «alle» er enige om skal gjennomføres, koste hva det koste vil. Der er slutt med å bygge luftslott, vi står for det vi lover, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide i debatten mandag.

Selvsagt skal vi ikke underslå at Nord-Norges andel av NTP’en øker, ca fem milliarder til vegene i Troms og Finnmark og vel 15 milliarder til Nordland, herunder to nye flyplasser.

Det forhindrer ikke den sterke prioriteringen av Sør-Norge – ikke bare i den kommende NTP-perioden for 2022 – 2033 - men for langt inn i fremtiden.

Hvor er det blitt av klimaforståelsen og hensynet til den nasjonalt vitale sjømatutviklingen og dens behov for moderne klimanøytral transport? Gahr Støre og Vedum er opptatt av å forvise særlig FrP til skyggenes dal – og konkurrerer om å fremstå som varme tilhengere av veiene og så kortbane-flyene. NNB og klima må vike i den god saks navn.

De har bare en troverdig vei ut av det blindspor de finner seg på. De må sørge for at NNB blir en del av det jernbaneprogram som onsdag vedtas for 2022 – 2033. I årlig gjennomsnitt satses det på jernbane litt over 28 milliarder kroner. For kun en ekstra pott på 10 milliarder kroner årlig kunne de i prinsippet finansiert Nord-Norgebanen. Handlekraft etterlyses!

Pr. i dag synes det mest grunn til å stole på det statsminister Erna Solberg sier. Hun er sterkt skeptisk til NNB – men vi vet da i alle fall hvor vi har henne.