Vi sitter som kanonføde her i Øst-Finnmark og lurer på hvor statsfinansierte NRK har gjemt seg? Det er krig i vårt naboland og i minst 10 år har vi observert at stadig nye amerikanske etterretningsinstallasjoner dukke opp i vårt område (det er bombemål og vi risikerer å bli kanonføde, sies det på folkemunne).

Russland jammer flyene våre og det gode samarbeidet mellom oss har fryst til is! I denne situasjonen finner man ut at man skal tømme Øst-Finnmark for statsfinansierte journalister. Folk spør meg hvorfor det er slik? Jeg kan ikke annet enn å sende spørsmålet videre.

For til meg kommer det for sent. Det er lenge siden jeg jobba i NRK i Vadsø som journalist og redaksjonssjef. Jeg svarer de som spør at de burde rette spørsmålene sine til NRKs toppledelse som styrer informasjonsflyten, ansettelser, samt hva og hvor de bruker penger.

Og jeg har fått for vane og legge til: - Spør gjerne sentrale politikere, som har hatt NRK som egen post på statsbudsjettet siden krigen, hvilke betingelser og føringer som er lagt inn for at NRK fremdeles skal dekke hele landet?

Det er noen områder i Norge det er viktigere å dekke enn andre. Øst-Finnmark var og er det aller viktigste i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi må huske på at NRK, i samråd med politisk ledelse, etter 2. verdenskrig ble lagt til området lengst øst i Finnmark nettopp på grunn av sin strategiske beliggenhet så nær Russland og NATOs grenser (NATO ble opprettet i 1949).

"Den finske fare" var også et viktig element i denne vurderingen, og selvsagt stod suverenitetshensynet høyt på agendaen. Redselen for at vi var eller ville bli 5. kolonister var overhengende, sett med myndighetenes øyne. PST har fremdeles mange stasjonert i vårt område, det har de i alle fall råd til å holde ved like.

Krigen vi nå ser startet med opprustning og anstrengte grenseforhold for flere år siden. Det var tydelig, og det prøvde journalister lokalt å formidle så godt de kunne. Svaret var å trekke ut journalister fra Øst-Finnmark. Da krigen brøt ut i februar ble det heller ikke ansatt flere så langt jeg kjenner til. Nå sitter vi her med (i beste fall) 7-8 faste journalister i Kirkenes og Vadsø til sammen - hvis ikke noen er syk, i permisjon, i ferie eller har slutta.

På det meste var det 24 redaksjonelle medarbeider i dette området (om ikke mer), i tillegg til riksmedarbeidere som i enkelte perioder ble sendt nordover for å jobbe med særskilte aktuelle tema av nasjonal og internasjonal betydning. En evaluering av konsekvensene ved å legge ned NRK Finnmark sitt hovedkontoret i Vadsø har jeg ikke sett snurten av. Mulig den er hemmeligstemplet for alt det jeg vet.

Bemanningssituasjon i Kirkenes (som ligger 15-20 minutters kjøretur fra Russegrensa) har vært et problem i mange år, uten at det har ført til reaksjoner sentralt. Da hundrevis av syrere syklet gjennom Russland og over grensa ved Storskog i 2015, måtte man sende journalister fra andre steder i landet.

Ingen så den voldsomme flyktningestrømmen komme før de første syklet over grensa. Kanskje ville flere journalister stasjonert i Kirkenes ha forberedt Norge på det som kom til å skje.

Finnmark er ikke bare et arnested for etterretning, det er et geopolitisk svært viktig og interessant område. Nasjonale tema som klimaspørsmål, ressursforvaltning, naturmangfold, urfolk og næringsutvikling basert på våre ressursrike forutsetninger er viktig å dokumentere og informere om.

Med dette bakteppet er det lett å se at tiden er inne for at NRK og politikerne i Norge setter seg ned i lag og tar en alvorlig vurdering av sin nasjonale og internasjonale forpliktelse til å ha uavhengige journalistiske lytteposter lengst nord i landet, spesielt i Øst-Finnmark. Jeg går ut fra at USA og andre av våre allierte er enige!

Jeg mener at sentrale myndigheter har sviktet radikalt. De har gitt for mye makt til NRK. Derfor har de en oppryddingsjobb og gjøre. Det er tross alt offentlige penger, folkets penger, som brukes i NRK, og da bør ikke sendetiden primært fylles med småprat og kosemusikk!

På nettet leter vi også etter seriøs og viktig informasjon om konsekvenser av krig og uro noen mil unna skolene våre, folkene våre. Og vi har fremdeles en forventning om at NRK, som ikke behøver å ha kommersielle interesser, kan dekke saker andre medier ikke har mulighet eller økonomi til!

NRK sin flukt fra Øst-Finnmark må løftes til nasjonale myndigheter, spesielt i disse urolige tider, og ikke overlates til NRK´s mediestrategi som resulterer i flere og flere saker fra det sentrale Østlandsområdet, der kjendisene de selv velger ut går i loop på NRK og der eneste forskjellen i programtilbudet til kommersielle aktører er at reklamepausene mangler.

Jeg mener at vår statsminister, som også har vært utenriksminister og er en klok mann, fokuserer nord og ser nærmere på NRK Troms og Finnmark sin plassering av journalister, og med vilje vil styrke Øst-Finnmark. Det skal ikke være på bekostning av hovedkontoret som er delt mellom Tromsø og Alta, tvert imot. Vi må ut av lokalpolitikkens utmattende svøpe!

Det er friske penger som må inn nå. Jeg forutsetter at våre ledere klarer å forstå (eller lese seg opp til å forstå) at vi er i et geopolitisk område av internasjonal betydning. Det har vi alltid vært, og det vi nå ser av uro og konflikter i våre områder vil vare lenge. Det er tid for å handle.

Kanskje NRK kan intervjue noen politikere og høre hva de mener om saken og hva de vil gjøre? Men det er ikke sikkert at de har nok folk på jobb som kan, vil eller har kompetanse til å jobbe med saker av nasjonal og internasjonal betydning – sett fra Øst-Finnmark.