I en ellers velskrevet og godt dokumentert kommentar 15.mars, gjør Maja Sojtaric en logisk kortslutning.

Hun spør om hvem som har ansvar og må ta konsekvensene for et ulovlig kjøp av en kombibåt for passasjerer, gods og bil:

"Eller rettere sagt, hvem kan den relativt ferske fylkesrådslederen Kristina Torbergsen (Ap) henge bjella på? Svaret er trolig: Ingen. Dagens fylkesråd har ikke vedtatt noe i denne saken."

Les også

Den flygende “Hollendaren” er et symbol på et forlist fylke 

Det finnes et formelt og reelt svar på hvordan man skal ansvarliggjøre politikere:

I et parlamentarisk system er det alltid den sittende "regjeringen" (fylkesrådet) som må ta ansvar for hva de eller forgjengerne har gjort av feil.

Mange har ristet på hodet over at dagens flertall ikke har brukt tiden på å jobbe for innbyggerne i Troms og Finnmark. Det har blitt 4 bortkastede år i nord.

Fraflyttinga i Norges viktigste region øker, videregående skoletilbud for ungdom er lagt ned, buss- og båtruter er redusert - mens antall ansatte i administrasjonen har økt.

Derimot har fylkespolitikerne ved årets slutt brukt over 100 mill kroner i godtgjørelser og lønn - til seg sjøl. (Mer om tallene her).

I den alvorlige saken om ulovlig innkjøp burde fylkesrådet stilt sine plasser til disposisjon ved å gå av - som et kollektiv. Da viser de at de tar parlamentarismen på alvor, og ikke bruker det kun som fast inntekt

Jeg spår likevel at dette fylkestinget kommer til å oppleve følgende når saken behandles:

1.  Fylkesrådslederen beklager de feil som er gjort.
2. Ansvarlig fylkesråd for samferdsel beklager fra talerstolen.
3. Flertallet velger å ta beklagelsen til følge, mens mindretallet sitter sjakk-matt.

Deretter trekker fylkesråden seg med mange måneder "ventelønn", mens en ny partifelle kan håve inn en lønn på 84 000 kroner pr måned ut året. Kameraderi kjenner ingen grenser.

Hvis ingen i fylkesrådet må gå pga de mange brudd på regelverket i kjøpet av "Hollendaren", er parodien komplett.

Hvem kan til høsten ha tillit til fylkespolitikere, parti og fylkesting som ikke tar ansvar for åpenbare brudd på gjeldende regelverk?