Jeg har ved flere anledninger, både på nett og i avisen iTromsø sett laget omtalt som TIL 2020. Etter mine opplysninger finnes ikke dette laget eller klubben i seriesystemet til Norges Fotball Forbund.

Det ble søkt om etablering av TIL 2020 i 2020 for sesongen 2021, men den ble ikke godkjent.

Ved kontakt med et styremedlem av TIL 2020 og sjekk på hjemmesiden til TIL 2020, står det at laget spiller i 1. divisjon. Avisen iTromsø omtaler også laget som TIL, men alt dette er jo feilaktige opplysninger.

Avisa Nordlys omtaler laget som Fløya, og det er det laget rettmessig heter. Det samme gjør de som viser mange av kampene til Fløya.

Styremedlemmet unnskylder seg ved bruk av navnet TIL som merkevarebygging, noe jeg ikke kan fatte er nødvendig. Brukte Trondheims/Ørn navnet Rosenborg før det offisielt ble klarert for spill av NFF? Nei. Vet ikke samarbeidspartnerne at laget heter Fløya?

I alle historiebøker for sesongen 2020, vil resultater med tabellplasseringer, omtale laget som Fløya.

Den sportslige historien til TIL 2020 starter ikke før 1.1.2022.

På draktene til Fløya er det også et merke, TIL merket.

Har ikke TIL 2020 mer respekt for klubben Fløya, enn at de bruker det merket som er korrekt på Fløya draktene? Lagene som Fløya spiller mot, møter Fløya og ikke noe TIL 2020. De må jo lure på hva som skjer.

TIL 2020, som klubb, burde ha litt mer respekt for at det er Fløya som er klubben, og la alt som omtales, være i regi av Fløya.

De som nå styrer TIL2020, har fått alt levert gratis på ei fjøl. Det ble jobbet i flere år med et samarbeid mellom Fløya og TIL, men det strandet alltid ved navn og drakter.

Undertegnede har selv vært i slike møter, og overhørt argumentasjoner om samarbeid, uten at noe har skjedd fra TIL sin side.

Er jeg imot et fotballsamarbeid på øverste nivå i Tromsø med en toppklubb?

Absolutt ikke! Dette er det beste som har skjedd damefotballen i Tromsø på mange år, og dette vil helt sikkert tiltrekke seg både flere toppspillere, spillere på vei opp, og ikke minst samarbeidspartnere som ser dette som en fin profilering av både seg selv og damefotballen i Tromsø

Til slutt, bruk Fløyanavnet ut sesongen, av respekt for klubben Fløya, og det de har bygget opp over mange år, og vent til 2022 med bruk av navnet TIL, og da med egen logo for TIL2020.

Sportslig hilsen
John W. Olsen