Tja, hva skal man si? Jeg mener at krigen i Ukraina er en strid mellom USA og Russland, bortsett fra at USA ikke sender egne soldater. De får ukrainere og russere til å dø for seg.

Les også

Kanskje Gunnar Nerdrum burde gå stillere i dørene?

Jeg viste til at Ukraina var en del av Russlands «bakgård» og at amerikanske raketter her ville true sentrale deler av Russland. Torp Helmersen viser til Finland, Polen og de Baltiske statene som har lengre grenser mot Russland. – Vel, russerne var raske til å trekke seg ut fra Øst-Finnmark allerede i september 1945. De hadde frigjort det for tyske soldater fram til Tana-elva. Deres tap var på mer enn 2.000 mann i drepte og sårede, - på norsk side av grensen. Man hadde jo lenge manet fram den «russiske fare». Russland hadde jo behov for isfrie havner til sin flåte, og derfor naturlig ville skyve grensen vestover, sa man. – Årsaken var at Russland alltid hadde betraktet Norge som et Vest-Européisk land.

Jeg har i forbindelse med voldgiftsoppdrag vært flere ganger i Kiev. Jeg behersker russisk, men dessverre ikke ukrainsk. Jeg har aldri hørt andre språk enn dem jeg forsto på gaten. Altså har alle villet snakke russisk.

I republikkene Donetsk og Lukhansk var det kun russisk som ble talt. Løsrivelser fant sted da det ble besluttet i Kiev at russisk språk skulle «ut». Da frigjorde republikkene seg, og sener ble de beskutt av ukrainsk artilleri i årevis og inntil nå.

Vi har hele tiden fått meldinger fra Ukraina gjennom amerikanske medier. Russisk syn har hatt dårligere gjennomslagskraft. Men det er talende at store og betydningsfulle land som Kina og India ikke har villet anklage Russland.