Etter å ha vært gift med en tromsøværing i mer enn 30 år, har jeg erfaring med klar tale. Jeg tolker derfor reaksjonene fra ordføreren og Nordlys som konstruktive innspill, og takker selvsagt gjerne ja til en prat neste gang jeg kommer til byen.

Les også

SSBs håpløse bystatistikk kan påvirke politikken

Man kan få inntrykk av at SSB mener at Bodø er en større by enn Tromsø. Det mener ikke SSB. Tromsø er den største kommunen i Nord-Norge. Hvordan kan da Bodø være et større tettsted?

Det er fordi definisjonen på et tettsted ikke er det samme som definisjonen på en kommune.

Hva er så formålet med tettstedsstatistikken?

SSB lager både statistikk over kommuner og tettsteder. Kommunestatistikken er den som vanligvis brukes. De to målemetodene har ulike formål.

Formålet med statistikken om tettsteder, er ikke å rangere byers størrelse, men å vise hvor mange som bor i sammenhengende tettbebyggelser. Det er altså den bymessige sammenhengende bebyggelsen som forsøkes beskrevet.

Tettstedene er avgrenset for å brukes til dette statistiske formålet. Denne avgrensningen er relevant for en del offentlige instanser. Blant annet brannberedskap i kommunene, krav til responstid for politiet settes ut fra tettstedsstørrelse, og Statens vegvesen bruker tettsteder til å bestemme fartsgrenser.

SSB lager ikke statistikk over byer. Dersom man likevel ønsker å rangere byer i ulike landsdeler etter størrelse, vil statistikken over kommunenes innbyggertall i mange tilfeller være mer relevant enn tettstedenes innbyggertall.

Et tettsted er:

  • En samling av hus der minst 200 personer bor
  • Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter
  • Skoler, sykehus og boligblokker kan ha en avstand på 200 meter
  • Bebygde og opparbeidede områder som parker, idrettsanlegg og industriområder skal være en del av tettstedet
  • Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen

Hvorfor har Tromsø tettsted ikke flere innbyggere når det bor så mange i kommunen?

Tromsø sentrum ligger på en øy, noe som begrenser hvordan Tromsø tettsted kan vokse. Derfor fortsetter tettbebyggelsen i Tromsdalen og på Kvaløysletta. Med broforbindelser til begge steder er ikke dette noe problem, men det medfører at Tromsø tettsted slutter, og tettbebyggelsen fortsetter med annet tettstedsnavn på den andre siden av broene. Grunnen er at det er grensen for hvor langt fra hverandre tettstedsdeler kan ligge er satt til 400 meter i SSBs definisjoner. På det smaleste er Tromsøysundet om lag 500 meter bredt.

Bodø tettsted har flere innbyggere enn Tromsø tettsted, selv om Tromsø kommune har langt flere innbyggere enn Bodø kommune. Tromsø kommune har et høyere innbyggertall enn Bodø kommune, mens Bodø tettsted blir større enn Tromsø tettsted.

  • Tromsø kommune hadde 77.544 innbyggere den 1. januar 2022. Av disse bodde 91 prosent i tettsteder, 41.434 i Tromsø tettsted.

  • Bodø kommune hadde 52 803 innbyggere. Av disse bodde 91 prosent i tettsteder, 42 662 i Bodø tettsted.

Metode og forutsetning

SSBs statistikk vil alltid være basert på ulike forutsetninger. Det er ikke hugget i stein at den nåværende metode er den beste. Metoder og forutsetninger kan utvikles og endres, dermed er det å bli utfordret et gode for statistikken.