Et enstemmig kommunestyre i Målselv har utsatt behandlingen av en søknad fra Målselv historielag om støtte til Aase Nordmo Løvberg jubileet. Jeg vil her trekke frem noen momenter knyttet til saksfremlegget og fra debatten i kommunestyret.

■ Målselv kommune sin støtte til hundreårsjubileet til Åse Nordmo Løvberg bør diskuteres ut fra søknaden fra Målselv historielag om 250.000 kroner til arrangementet. Formål og bakgrunn for konserten er godt beskrevet i saksfremlegget. Behandlingen av søknaden ble allikevel utsatt av et enstemmig kommunestyre til nytt møte 09.-10. juni. En kollisjon med dato for jubileet og Kalottspelet, som kunne vært avklart tidligere, synes nå å ha løst seg.

■ Spørsmålene som stilles er knyttet til budsjettet. Er det riktig å betale det statlig finansierte orkesteret KORK 750.000 kroner for deltagelse i jubileet hvor det også betales 150.000 kroner for solister? Vil budsjettet bli rettet før neste behandling i kommunestyret hvis dette er en feil fremstilling?

■ Det totale budsjettet for jubileet er på 2.275 millioner kroner hvor 1.125 millioner kroner skal dekkes av 1500 publikummere med en billettpris på 750 kroner. Et optimistisk anslag av antall publikum til en relativ høy billettpris vil flere kunne hevde.

■ Prosjektleder for jubileet er Bjørn-Henning Guldbrandsen, Goldbrand Production til en kostnad på 275 000 kroner med prosjektmedarbeidere Elsa Nymo, Fossmotunets Støtteforening og Asbjørg Harriet Utby, enhetsleder Kultur Målselv kommune. Målselv historielag fremstår som regnskapsfører.

■ Når Målselv kommune er økonomisk bidragsyter og direkte eller indirekte er medarrangør i jubileet med enhetsleder for kultur, synes jeg det er riktig av politikere å stille spørsmål om budsjettet og datoen for arrangementet. Ragnhild Furebotten (Ap) har i så måte tatt et velkomment initiativ. Er kostnadene rimelige etter vanlig praksis for offentlig finansierte orkester, og kan nordnorske artister i en større grad benyttes?

■ Det kunstneriske innholdet i jubileet skal ikke bestemmes av politikere. På den andre siden er enhver kulturdebatt utviklende for kulturen, utøvere, arrangører og publikum.

■ Et spørsmål som søknaden fra Målselv historielag og saksfremlegget til kommunestyret ikke viser svaret på, er hvem som er økonomisk garantist for arrangementet. Dette bør være avklart når budsjettet ligger på over 2 millioner kroner og Målselv kommune er involvert.