Nå skal vi gå til urnene og velge våre nye tillitsvalgte. Da kan VI, du og jeg, påvirke framtida for oss, og for våre etterkommere.

Et sentralt spørsmål du bør stille deg er: Skal vi fortsatt ha landbruk over hele landet?

Er svaret ja, må vi ta visse grep. Skal vi fortsatt kunne kjøpe norsk ost, kjøtt, potet og epler, må vi sørge for at noen vil produsere det. Slik det er i dag, er det urovekkende mange som ser mørkt på framtida som bonde. Hva må til for at de skal fortsette med å gi oss melk, kjøtt, egg, korn, frukt og grønt? Svaret er enkelt: lønnsomhet.

Også bønder trenger ei inntekt å leve av, på linje med andre. Men ikke bare det; bønder trenger å kunne investere egne penger i en høyrisiko arbeidsplass som like godt kan gå konkurs som å gå i pluss. Dyktige bønder bør kunne være investeringsvillige. De må kunne tørre å ta opp lån for å fornye, utvide, utvikle og forbedre drifta si. En grunnleggende forutsetning for dette, er at næringa kan vise positive tall. Dersom bondens pris er lavere enn kostnadene, er ikke drifta drivverdig. Sånn er situasjonen for mange i dag.

Mange bønder sliter. Selv storbønder som kjører rundt i store, fine traktorer kan ha blodrøde tall i regnskapet. Det vises bare ikke på kjøretøyene. Mange må ha både to og tre jobber utenom gårdsdrifta for å kunne betjene lån, utlegg og leasingavtaler. Det gjør ikke drifta deres noe bedre. Dette gjør heller ikke dyrevelferden bedre. At bonden springer rundt, og sover dårlig om natta på grunn av ubetalte regninger, hjelper ikke kua i fjøset. Det hjelper heller ikke for rekrutteringa til yrket. Og det hjelper slett ikke på sjølforsyningsgraden i landet.

Hvis vi mener at det er viktig med et mest mulig beitebasert, bærekraftig, lokalfôrbasert landbruk, med kort vei fra produsent til konsument, må vi gjøre noe med det! Hvis ikke, ønsker vi å høre klart og tydelig fra DE politiske partiene som er imot å ha et norsk landbruk. Så langt i den politiske debatten, er det til dels tvetydige signaler fra mange av de politiske partiene.

Vi utfordrer det politiske Norge: Er dere for eller imot å utnytte matjord optimalt til matproduksjon? Hva vil dere i så fall gjøre av konkrete tiltak for at vi fortsatt skal ha bønder og drivverdige gårder rundt om i landet om 10–20 år? Vi bidrar gjerne med gode tips!

Les også

Nye muligheter for bær- og grøntprodusenter i Nord-Norge