I høst valgte regjeringen å endre forutsetningene for den tiltrengte samferdselssatsningen i Tromsø. I stedet for å få startet forhandlingene om en byvekstavtale, må kommunen først inngå en annen mindre pakke, en bypakke, også den med bompenger. Fredag la regjeringen ved Samferdselsdepartementet den fram, og den skal etter hvert behandles av Stortinget. Planlagt oppstart er høsten 2022.

Da kommunestyret derfor skulle prioritere i oktober i fjor valgte flertallet å fjerne utbygging av kollektivfelt på fastlandet og Kvaløya, fjerne sykkelvei og fortau rundt Nordspissen, fjerne sykkeltrasé over Tromsøya og fjerne ny hovedvei fra Giæverbukta via flyplassen til Sandnessundbrua og den planlagte nye brua. Denne veien henger sammen med ny tverrforbindelse i tunnel som flytter trafikk ut av kryssene i Giæverbukta.

I stedet valgte man å prioritere de to største vegprosjektene først: Ny tunnel fra Breivika til Langnes og ny bru fra Langnes til Selnes. Det er vanskelig å forstå hvordan dette skal løse trafikkproblemene i Tromsø.

Om man tar ut ny vei forbi flyplassen, er det ikke noe poeng å bygge ut tunnelen først. Tunnelen vil komme ut ved postterminalen, men all trafikk må kjøre nordover til rundkjøringa ved Workinntunet først.

Det samme gjelder ny bru til Kvaløya. Om den kommer før ny vei forbi flyplassen havner alle i samme kø som før i morgenrushet. Det er derfor lite trolig at brua alene vil være nok til å få vegvesenet med på å fjerne byggestoppen i pendlersonen.

Vi i Rødt mener derfor at det ville vært klokt å skyve på Kvaløyforbindelsen. Da ville man kunnet la være å droppe alle de nevnte tiltakene som gjør det enklere å la bilen stå. Det ville også frigjort flere midler til nye tiltak på Kvaløya, for eksempel innfartsparkering på Kvaløysletta.

Pakken bidrar ikke til å løse viktige trafikkutfordringer, og motiverer i liten grad til å la bilen stå. De som er avhengig av bil i dag, vil være like avhengige av det som før. Bompenge-innføringen har da mistet sin miljøprofil, det blir bare en måte å finansiere vegutbygging på.

Det er synd for alle vi som hadde håpet på en hverdag hvor det var lettere å bevege seg uten bil.