I sin leder 15.12.22, «Statlig ran av kysten», tar Nordlys for seg Forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024, Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024 - regjeringen.no.

Fra Nordlys sin side er man i lederen først og fremst opptatt av å bygge et fiendebilde mellom Troms og Finnmark, fremfor å belyse hva ekspertutvalgets forslag egentlig handler om. I sin iver over å fortsette sin tradisjonelle stakkarsliggjøring av sin gode nabo i øst, trykker man virkelig til denne gangen med retoriske tåpeligheter på billigsalg.

Landsdelens største avis klarer blant annet å gjøre det kunststykket å konstruere en sammenheng mellom Finnmark sine tilbakeføringer (som Nordlys kaller subsidier), og bussbillettene i Troms!

Les også

Et statlig ran av kysten

I tillegg blottlegger Nordlys en total mangel på kunnskap om hvordan slike ekspertutvalg settes sammen, og medlemmenes roller. Man kommer med nedrige personangrep på et medlem, og konspirerer rundt hans bosted og yrke. Tenker Nordlys at det hadde vært en fordel dersom ekspertutvalget ikke hadde hatt medlemmer fra nord?

Dette er bare trist. Her fremstiller altså Nordlys også Troms som liten og stakkarslig, noe jeg overhodet ikke kjenner hverken Troms eller Finnmark som. Både Troms og Finnmark har integritet i lassevis, og evner på utmerket vis til å tale sin egen sak inn til sentrale myndigheter.

Jeg kan i alle fall forsikre Nordlys om at Fylkesrådet i Troms og Finnmark kommer til å levere et grundig høringsutspill som dokumenterer og argumenterer at Troms ikke blir ivaretatt godt nok i ekspertutvalgets forslag. Nordlys hadde også en sak 08.12.22, der jeg uttalte meg tydelig om saken.

Fremfor å stadig vekk bygge splid og fiendebilder internt i landsdelen, som få kjenner seg igjen i, tenker jeg at det hadde vært en fordel om Nordlys kunne vært med på å synliggjøre de felles utfordringene man har i vår fantastiske region.