«Havnene må stenges», sier Skjalg Fjellheim i fredagens «Nordlys» i en interessant artikkel. Han avslutter med: «Hvis Russland får fortsette sin aktivitet uten å bli straffet for det, vil det i Moskva bli tolket som norsk svakhet og en aksept for å ta seg til rette».

Les også

Havnene må stenges

Jeg har ikke sett NRK Brennpunkts «Skyggekrigen», men man aner jo amerikansk påvirkning. Vil serien endre norsk politikk?

Vi har vært lydhøre med sanksjonene mot Russland og innført det aller meste. Bare Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø er åpne for russiske fiskebåter. I Harstad, hvor man har landsdelens mest avanserte tekniske miljø, gråter man når russiske båter ikke får anløpe byen.

I Tromsø har man viktige nordnorske næringsinteresser, og det er i så fall et spørsmål om vi fortsatt kan opprettholde det norsk-russiske fiskerisamarbeidet.

På «Tromsø Fryseterminal» tror jeg at ledelsen skjelver i buksene, hvis de må gi slipp på russisk fisk. Det samme gjør man i «Tromsø Skipsverft», og de mange skipshandlere som leverer til båtene. For ikke å snakke om leveranser av drivstoff.

Nå er det mange som har meninger om verdien av dette mottaket. Det har den sidevirkning av kysten dør, fordi den ikke får fisk – Les Steinar Eliassens tankevekkende artikler i avisa. Og dersom samarbeidet om kvoter i Barentshavet skulle opphøre, vil det være alvorlig for norsk fiske.

Men vi har da reagert. Nylig kom nyheten om at Norge hadde utvist 15 russiske diplomater, angivelig fordi disse hadde deltatt i ulovlig virksomhet. Her sier jeg: Men det er jo velkjent at diplomater driver med det!

Og hva med amerikanerne? Driver ikke de med påvirkning og innhenting av informasjon? Men de har det enklere enn «de andre», fordi de har enkel adgang til kildene. Vi nekter oss ikke noe når det gjelder informasjon til vår »mektigste allierte». Nylig ble det sagt at Forsvarets Sikkerhetstjeneste var altfor nært knyttet til den amerikanske etterretningstjeneste.

Hva med amerikanerne og Grøtsund havn?

Trålerne kjører inn til Tromsø fra nord og passerer Grøtsund Havn hvor det ligger amerikanske undervannsbåter. Da vil folk på fiskebåtene i alle fall kunne se hvilken båt det er og plotte den inn, Dette er jo en nytt argument mot plassering av amerikanske ubåter der. Det vil være et nytt argument for organisasjonen NAM – «Nei til Atomfartøyer».

Amerikanerne sitter i bakgrunnen og styrer. De leverer våpen i stort til Ukraina, og krever at andre land også gjør det. Men de overlater til russere og ukrainere å kjempe. De gir pålegg til andre nasjoner om begrensing i samkvemmet. Dette har minimal virkning for USA selv, men det er kjedelig for dem som rammes, ofte i Europa.