Det er selvsagt riktig at norske flygere har øvd på disse to typene i USA, og trolig ønsker miljøet på Bardufoss en slik løsning. Men la oss se litt nærmere på tingene:

Black Hawk

For det første hopper Eriksen over spesialstyrkenes behov, som handler om helikoptre med mye spesialutstyr for å kunne fly inn i «høytrussel» områder og situasjoner. Her har US Army en avansert versjon av Black Hawk, HH-60M. Skal vi kjøpe, må det vel bli både denne og den ordinære UH-60M til Hærens behov. En pekepinn på hva vi i så fall vil måtte betale finner vi i US Armys innspill for budsjettåret 2023 (som begynner 1. oktober 2022). Her ber US Army om 10 UH-60M og 15 HH-60M for 718,6 millioner dollar. Det blir en snittpris på 28,74 millioner per helikopter, og med dagens dollarkurs kan det bli opp mot nette 300 millioner kroner per helikopter. Dette inkluderer ikke støtte, som US Army har fra før og heller ikke våpen etc., som har egne poster på budsjettet.

US Air Force ber om 10 HH-60W i budsjettåret. Dette er en spesialversjon for CSAR (Combat Search and Rescue), altså deltakelse i ytterst krevende operasjoner for å redde fly- og helikopterbesetninger som er gått ned inne i fiendtlig kontrollert område eller i områder der fienden kan gripe kraftig inn mot redningsaksjoner. HH-60W kan ses som et sammenligningsgrunnlag for spesialstyrke Black Hawk med absolutt maksimale kapasiteter. For de 10 maskinene ber US Air Force om 710,1 millioner dollar, med andre ord opp mot 700 millioner kroner per maskin. Det er sånt som HH-60W lille og utsatte Norge kunne trenge til spesialstyrkene, men vi får notere oss at US Army anskaffer den rimeligere HH-60M versjonen.

Sea Hawk ute

US Navy ber ikke om flere ordinære MH-60R Sea Hawk i budsjettåret 2023. US Navy vil ikke ha flere av dem, men ser fremover. Produksjonslinjen fremover vil avhenge av eksportordre, selv om vi ikke helt kan utelukke at US Navy kommer tilbake med behov for flere i budsjettåret 2024.

Det disse høye kostnadene forteller oss, er at vi må gå inn i en reell konkurranse der forskjellige helikoptertypers kapasiteter og kostnader vurderes nøye. Vi kan ikke uten videre pøse penger ut til Sikorsky, når like gode eller bedre løsninger kanskje er tilgjengelige til mye lavere kostnader. Vi bør skrive oss bak øret at da US Air Force skulle ha 84 nye helikoptre som skal operere i det meget krevende vaktholdet og forsvaret rundt visse kjernefysiske installasjoner, tapte Black Hawk for europeiske Leonardo AW-139. De 5 første amerikaniserte AW-139ene, nå kalt MH-139A, ligger inne i planen for budsjettåret 2023. Fordi de er de første på produksjonslinjen, koster de naturlig nok vesentlig mer enn de vil gjøre senere, 156,2 millioner dollar. Det blir 31,24 millioner dollar per maskin.

Sp-nei til industri?

Det som overrasker meg med Eriksens innlegg er at han tier om mitt utspill i Nordnorsk debatt for bare noen dager siden, der jeg påpeker at helikopterkjøpet kan bety et høyteknologisk løft i form av helikopterindustri i nord, hvis vi velger riktig leverandør. Hvorfor taus, Eriksen? Er ikke slike arbeidsplasser interessante for Sp? Jeg trodde Sp var opptatt av distriksutbygging i nord. Enda en sak Trygve Slagsvold Vedum skal løpe fra?