Det norske Skjelettutvalget svarte den 19. januar på min artikkel av 5. januar om avvisningen av et prosjekt om et skjelettfunn i Varanger fra yngre steinalder. Den lange artikkelen har etter mitt syn mest irrelevante argumenter for å stoppe prosjektet til prof. Per Holck ved medisin ved UiO (en analyse av skjelettets genom). Skjelettutvalget later som om prosjektet er avvist fordi Holck og Skjelettutvalget er uenige om begreper som «etnisitet», «samisk», «etikk», «rasisme» etc. Dette stemmer selvfølgelig ikke. Det framgår at Holck, sammen med et av Europas sentrale forskningsinstitutter (Max Planck-instituttet) har vært interessert i å sjekke noe så enkelt og naturlig som skjelettets haplogruppe, men det skulle han ikke få lov til.

Det er selvfølgelig mulig at undersøkelsen også vil kunne si noe om den hypotetiske «samiske populasjonshistorien», men det var åpenbart ikke noe viktig poeng for Holck fordi samisk populasjonshistorie i grove trekk er velkjent: De aktuelle skjelettene i Finnmark fra yngre steinalder er helt sikkert ikke samiske, noe også Sametinget har bekreftet. Samene var knapt nok kommet til Finland i bronsealderen, og slett ikke til Norge. Holck kunne altså være skråsikker på at skjelettene ikke var samiske. Hovedspørsmålet hans var i stedet: Hva slags folk levde i Finnmark i bronsealderen og tidligere, og hvordan innvandret de til Norge? Dessverre dreier saken seg om regelrett forskningssensur.

Skjelettutvalget viser til at Holck burde ha kontaktet Tromsø Museum om saken. Han har etter mitt syn gode grunner til å droppe det, og jeg kan føye til egne erfaringer da jeg i 2019 skrev til TM for å få informasjon om eventuelle skjelettfunn i Finnmark fra tiden før jernalderen. TM svarte den 20.08.2019 at «det dessverre ikke finnes en slik samlet oversikt over skjelettmaterialet».

Ellers ser det ut til at tilsvarende sensurholdninger er i ferd med å bre seg også ved andre universiteter: Så vidt jeg vet er det bare tre skjelettfunn fra steinalderen der analysene er publisert, nemlig fra Søgne, fra Stavanger («Viste-gutten») og et fra Steigen. Men det finnes flere 5-6 år gamle analyser der forskere både i Stavanger og Bergen ruger på resultatene uten å publisere noe. Hva i all verden er det som foregår? Slik forskning er ikke bare utbredt i resten av verden – på mange måter dreier det seg jo om forskningsfronten i forståelsen av den demografiske utviklingen i Europa etter istida. Men altså ikke i Norge.