Heimevernet har gjennomført en nasjonal markering "Uniform på jobben" som skal vise HV´s utbredelse og samfunnsengasjement. De aller fleste arbeidsgivere og institusjoner responderte positivt til at deres soldater og befal var med på markeringen, ikke UiT. Der ble en student nektet å gå i uniform på universitetsområdet denne dagen.

Man kan reise spørsmål ved hvilken rettslig adgang universitetsledelsen mener de kan hindre en student å møte i en lovlig militær uniform, med sine militære sjefers tillatelse. Det kan tilføyes at i en beredskapssituasjon kan soldatene pålegges å gå i uniform også utenfor den direkte tjenesten.

UiT er statsfinansiert utdanningsinstitusjon og smykker seg med etikkbeskrivelse av sine mål;

"Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere."

Begrunnelsen for uniformsnekten er svak og lite troverdig, dog inneholder den en viss kreativitet; hensynet til studenter og ansatte med problematisk forhold til militære og uniformer.....

Det er ikke opplyst at bruk av militær uniform var upassende av andre grunner (hygiene, rolleblanding el.)

HV er en særdeles viktig og den største enhet i vårt nasjonale forsvar. Ved sin beslutning har ledelsen ved UiT vist at de ikke har forstått sitt samfunnsoppdrag. Antakelig har de samtidig brutt sin egen formålsbestemmelse.

Å avvise en student som utfører sin samfunnsplikt i HV og følger oppfordringen fra HV´s ledelse om å møte i uniform, er uskjønnsomt og uten noe rettslig grunnlag. Ledelsen bør snarest komme på banen og beklage den håpløse beslutningen.