Torsdag 5. januar 2022 ble Tromsø en by jeg ikke lengre ønsker å bo i. Nå bor jeg ikke i byen, men i bykommunen Tromsø. Jeg bor heldigvis på Brensholmen, men jobber på ASKO NORD i Ramfjord.

Dette gjør at jeg kjører mye bil, elbil, til og fra jobb. I de 19 tiltakene som er nevnt på nettsidene til Tenk Tromsø, er det ikke mange tiltak som kommer meg til gode.

1. Styrket busstilbud

Jeg kan jo prøve å ta buss fra Brensholmen til Ramfjord – det lar seg ikke gjøre hvis jeg har normal arbeidstid. Jeg kan ta bussen fra Brensholmen kl 06:15 på morgenen, og være framme på Leirbakken i Ramfjord kl 09:17. Reisetiden er 3 timer og 2 minutter.

Arbeidsdagen må avsluttes tidlig, slik at jeg rekker bussen som går kl 15:13 fra Leirbakken. Bussen er framme på Brensholmen kl 17:35. Riktignok er reisetiden bare 2 timer og 22 minutter på returen.

Det sier seg selv at dette ikke er mulig når jeg har normal arbeidstid. Total reisetid vil være 5 timer og 24 minutter. I tillegg til at jeg taper 2 timer og 4 minutter arbeidstid hver dag. Da har jeg ikke tatt med tiden det tar meg å gå til/fra jobb til busstoppet.

2. E8 flyplasstunellen

Denne tunellen skal gå fra flyplassen til Breivika, en strekning det ikke er aktuelt for meg å kjøre, da det blir en omvei.

3. Stakkevollvegen – Skattøravegen

Dette er en strekning jeg heller ikke kjører, da det er en omvei for meg.

4. Sykehusvegen og Klokkargårdsvegen

Dette er en strekning jeg kun kjører de få gangene jeg er på UNN, så det er ikke noe jeg kjører i det daglige.

5. Sentrumsterminal for buss

I og med at det er uaktuelt for min del å ta bussen, vil dette ikke påvirke mine valg.

6. Reduserte billettpriser

I og med at buss er utelukket for meg, påvirker dette ikke mine valg.

7. Reduserte flaskehalser for bussen

I og med at buss er utelukket for meg, påvirker dette ikke mine valg.

8. Ny bru til Kvaløya

Dette er ut fra det jeg kan lese på Tenk Tromsø sine nettsider, en bru som skal avlaste den eksisterende Sannesundbruen? Hvor brukerne er kollektivtransporten, Taxi og syklende? Dette vil sikkert påvirke trafikken på Sannesundbruen i positiv grad?

9. Ladeinfrastruktur for elbusser

I og med at buss er utelukket for meg, påvirker dette ikke mine valg.

10. Utvidelse av bybussområdet (Tromsøsvingen)

I og med at buss er utelukket for meg, påvirker dette ikke mine valg.

11. Langnes – framkommelighet og trafikksikkerhet

Jeg passerer gjennom Gæverbukta hver dag, så det kan nok påvirke min reiserute i positiv grad.

12. Ny bussterminal i Giæverbukta

I og med at buss er utelukket for meg, påvirker dette ikke mine valg.

13. Strandvegen

Dette er en strekning jeg heller ikke kjører, da det er en omvei for meg.

14. Utbedre fortau

Kjører bil i Tromsø, så dette er uaktuelt for meg. Der jeg går, finnes det ikke fortau, og det kommer ikke til å bli laget fortau der.

15. Holdeplasser og gangtilgjengelighet

I og med at buss er utelukket for meg, påvirker dette ikke mine valg.

16. Nytt bussknutepunkt i Kroken

Dette er en strekning jeg heller ikke kjører, da det er en omvei for meg.

17. Innfartsparkering Skjelnan

Dette er en strekning jeg heller ikke kjører, da det er en omvei for meg.

18. Dramsvegen

Dette er en strekning jeg heller ikke kjører, da det er en omvei for meg.

19. Trygg skolevei

Har ikke barn i skolealder, så dette påvirker ikke meg

Selvfølgelig skal man i et fellesskap være med på å betale, men jeg mener jeg betaler mer enn nok til fellesskapet gjennom skatter og avgifter. Bompenger blir en ekstraskatt, en ekstraskatt jeg får veldig lite igjen for.

Det er ikke mange av de 19 tiltakene som skal gjøres som påvirker min hverdag på noen som helst måte. I og med at det er umulig for meg å reise kollektivt til å fra jobb er det svært få tiltak som er til min fordel. Så kan man gjerne si at jeg må være med på å betale det felleskapet mener jeg skal være med på å betale for. Ja, det er jeg allerede med på å betale for gjennom den skatten jeg betaler.

I mine øyne er det veldig mange som er glemt i denne sammenhengen. Alle de som bor utenfor bykjernen, eller innenfor det som er definert som «bybussområdet». Om man bor i Kvaløyvågen, Skulsfjord, Kattfjord, Oldervik, Skittenelv eller for den saks skyld Brensholmen, er man bare blitt en ekstra «melkeku», man må være med på å betale for noe man kanskje kan dra nytte av.

Hadde det vært slik at denne bypakken skulle vært brukt til å utbedre kommunale veier ute i distriktene, hadde det blitt ramaskrik. Jeg bor selv i en kommunal vei ute på Brensholmen, en vei som ikke har sett ny asfalt de siste 40 årene, og på det verste på sommeren så er veien nærmest gått i oppløsning. Er det et gatelys som må ordnes, så tar det 3 år å få en ny pære i lyset. (Purret faktisk på et gatelys som var mørkt i tre år)

Likevel skal vi som ikke får mye igjen av denne «Bypakken» være med på å betale full pris for det som skal gjøres, uten noen som helst forhåpninger om at det kommer oss til gode. Det eneste det som kommer til å påvirke oss, er at vi må betale for å bruke veiene innenfor «Bybussområdet».

Jeg startet med å skrive at Tromsø kommune ikke lenger er en by jeg ønsker å bo i. Det mener jeg, det begynner å bli en kommune som det er dyrt å bo i, i form av avgifter, høye levekostnader, og ikke minst disse bompengene.

Vi har i dag politikere som i liten grad lytter på hva folk kommer med av tilbakemeldinger, og stort sett kommer med «ville ideer» som de vil bli husket for i ettertid.

Prosjekter som ny Stakkevollvei, sykkeltunell og nå det siste; nytt kulturhus er prosjekter Tromsø kommune absolutt ikke burde gå for – det er milliardprosjekter som nok kommer til å bli vesentlig mye dyrere ettersom tiden går – Tromsø kommune er kjent for overskridelser i sine store prosjekter, slik som f. eks. et badeland som ble dobbelt så dyrt som først antatt.

Hvem må betale for alt dette – Jo, det er innbyggerne i Tromsø kommune!