På tross av at de Nordiske landenes kjennetegn er demokratisk kultur, føler folk seg ofte ikke inkludert i byplanleggingsprosesser. Dette kan medføre at man føler seg frakoblet fra nye byutviklingsprosjekter i sitt nærområde. Dette fører videre til problemer med å skape inkluderende og bæredyktige byer.

Derfor er det utrolig interessant å undersøke hva som er med å skape forbindelse mellom folk og sted. Byrommene vi beveger oss i i hverdagen er sentrale for vår livskvalitet. Gjennom vår masteroppgave har vi fulgt prosjektet «Inkluderende Arktiske Byrom» til NODA (Nordnorsk Design- og Arkitektursenter). Vi var særlig opptatt av medvirkningsprosessen da vi mener at meningsfull medvirkning bidrar positivt til å styrke forholdet mellom mennesket og stedet de bor.

Hva får mennesker og steder til å koble seg sammen? Prosjekt "Inkluderende Arktiske Byrom" på Hansnes ble startet for å skape en ny møteplass for lokalsamfunnet på Hansnes. Vi fokuserte på betydningen av deltakende engasjement for vår avhandling. Vi tror at mange steder har større potensial enn dagens bruk. Lokalsamfunnet har mye å bidra med i byggeprosesser og derfor er det viktig å utnytte fellesskapet, engasjere de og utvikle prosjektet etter deres ideer og ønsker. Rommene i byen eller landsbyene, der vi tilbringer vårt daglige liv, er sentrale for livskvaliteten. Vi fant at: for et steds levedyktighet er menneskers evne til å engasjere seg i utviklingen av sine nærmeste omgivelser er svært viktig, og at en økende betydning av samskaping som et verktøy for meningsfull innbygerdeltagelse.

Hva er deltakende engasjement og samskaping i byplanlegging da? Nøkkelideer for samskaping er sentrert rundt samarbeid, samhandling og deltakelse. Samskaping blir sett på som en "blanding" av hvordan byplanlegging gjøres, og endrer "hvordan vi designer, hva vi designer og hvem som designer". Å engasjere og samskape med lokale aktører er nøkkelen til dette.

Følelsen av å delta aktivt, være involvert, bli hørt og lyttet til, bidrar til å skape meningsfulle relasjoner mellom steder og mennesker. Fordelene ved å delta som borger er både på individuell og felles skala. Å utforske i fellesskap og adressere mulig forbedring innenfor et område av en gruppe forskjellige mennesker er sentralt for inkluderende planlegging. Den kreative nytenkingen av offentlige rom, som planleggingen av en ny offentlig utendørs møteplass på Hansnes, understreker betydningen av å engasjere lokalsamfunnet. Å være personlig involvert i et prosjekt bidrar til å styrke tilknytningen mellom lokalbefolkningen og stedene de bor på.

Les også

Forblåste, kalde og døde uterom

Interessant nok har forskning på denne saken bare blitt gjort i større skala, i urbane sammenhenger, mens vi finner det like viktig, eller kanskje viktigere å oppmuntre til deltakende engasjement i mindre samfunn også. Forskning har ofte fokusert på hvordan verktøy for deltakelse kan brukes til å utvikle områder i større byområder. Vi tror at uansett om et sted er stort eller lite, er innbyggerengasjement og deltakelse svært relevant og viktig.

Verktøy for deltakende engasjement og samskaping av steder har i økende grad blitt relevant, men hvordan legger vi til rette for dette? Hvordan engasjerer vi folk i prosjekter som gir mulighet for meningsfull deltakelse? Å gjøre folk både interessert i prosjektet og stedet som blir endret er viktig. Spørsmålet er hva som er den hemmelige oppskriften på vellykket samfunnsengasjement?

Prosjektet på Hansnes ønsket ikke å følge i de mislykkede fotsporene til Tampere, Finland, hvor et urbant infill-prosjekt manglet aksept fra lokalbefolkningen som ikke likte planene fra byen. Lokalbefolkningen ønsket mer åpenhet og muligheten til å uttrykke sine meninger, mens det ovenfra og ned resultatet av byen var å bare fortsette sine utviklingsplaner. Dette resulterte i at lokalbefolkningen følte seg bitter over å bruke tiden sin på prosjektet, mens de ikke ble hørt - ideene deres ble ikke implementert.

På samme måte, i Umeå, ble den demokratiserende naturen til samskaping og deltakende planlegging ikke realisert som befolkningen forventet. Noe som resulterte i at selv om de var inkludert, følte de seg ikke hørt, noe som igjen resulterte i et tilfelle av mislykket involvering. Folk følte seg skuffet over å investere tiden sin og gi uttrykk for sine meninger når deres bidrag til slutt ikke ble verdsatt.

Den største fordelen med å engasjere lokalsamfunnet er oppfinnsomheten i deres kunnskap. Lokal kunnskap om klima, aktiviteter, interesser, politiske synspunkter, ildsjeler m.m. gir et viktig innspill til et prosjekt. På Hansnes gjennom å aktivt involvere og engasjere befolkningen, ligger det en sjanse til å utvikle mer brukervennlige og mer brukervennlige byområder. Ettersom folk er direkte involvert i ulike prosessstadier, resulterer dette steder som de føler seg mer knyttet til, også kjent som "deres". Kontinuerlig engasjement og dialog mellom mennesker er nøkkelen til samskaping!

Hjertet slår for et sted hvis vi planlegger og skaper med ideene til befolkningen i tankene. Ikke for befolkningen, men med befolkningen. Samfunnsengasjement, lokalt engasjement, skaper tiltak som knytter mennesker og steder sammen.

  • Prosjektet er realisert med støtte fra Arktis 2030 (Troms og Finnmark Fylkeskommune), Karlsøy Kommune, engasjert lokalt næringsliv og foreninger i Karlsøy, andre samarbeidspartnere og lokalbefolkningen.
  • Dette er den andre i en ny serie kronikker om byrom. NODA er en medlemsforening som jobber med å formidle viktigheten av design og arkitektur. Medlemmene i NODA er design- og arkitekturbedrifter i Nord-Norge, samt andre støttemedlemmer. Les mer: www.no-da.no