Gå til sidens hovedinnhold

Hva er ukorrekt, Eliassen og Jensen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leder i Fiskekjøpernes forening, Steinar Eliassen og hans sekretær Arnold Jensen, beskylder oss for å fortelle en ukorrekt fortelling om ståa i norsk fiskerinæring i vår artikkel, ”Hvordan skal vi utvikle fremtidens fiskerinæring”. Fremfor å påpeke hva som er ukorrekt i vår artikkel, vier disse herrene spalteplassen sin til på en nedsettende måte å skrive om hvor Fiskebåt har sitt hovedkontor, samt at årsmøtene til foreningen avholdes i Oslo på Bristol Hotell. Hva hvis disse herrene heller hadde underbygget sin påstand om at vi farer med usannheter ved faktisk å vise til hva som er ukorrekt i vår artikkel.

Eliassen har vært den av fiskekjøperne som stort sett har figurert i media og klaget på at lønnsomheten i landindustrien er dårlig, samtidig som at hans virksomhet Norfra AS har hatt mellom 12 – 18 millioner før skatt i overskudd årene 2017 – 2019, jf. tall hentet fra Purehelp. Tallenes tale er klare og underbygger at Eliassens dystre fortelling om ståa i norsk fiskeriindustri ikke er helt presis. Vi vil derfor på nytt fremheve at vi har en fantastisk næring både på land og sjøsiden som vi heller må snakke frem, fremfor å tegne et dystert negativt bilde av.

Dialog fremfor konflikt – I vår artikkel var budskapet at vi heller må dyrke dialog fremfor konflikt. Et slikt utgangspunkt vil være til næringens fordel, fremfor den linje Eliassen m/flere har inntatt når de figurerer i media. At ulike organisasjoner har ulike utgangspunkt og synspunkter er åpenbart, men dette er heller en styrke fremfor en svakhet. Det som er viktig er hvordan vi forholder oss til hverandre når kursen fremover skal stakes ut. I denne prosessen er det viktig med dialog fremfor konflikt. Det er kun dialog at vi evner å komme frem til gode kompromisser som både tar hensyn til stor og små, land og sjø. At Eliassen og Jensen kritiserer oss for å komme med en slik anmodning taler for seg selv, og synliggjør etter vårt syn manglende forståelse og vilje til å komme frem til gode felles løsninger.

Fiskerinæringen står ovenfor store utfordringer i fremtiden, det være seg etablering av nye næringer på våre fiskeområder eller innføring av nye krav og avgifter som svekker næringens evne til fornyelse. For å møte fremtidige utfordringer er vi fortsatt av den oppfatning at det er ved å stå samlet næringen har størst gjennomslagskraft. Vår oppfordring er derfor fortsatt dialog fremfor konflikt.

Kommentarer til denne saken