Det er rart å lese om Helgøy i Rogaland med sine 42 innbyggere som har fått fastlandsforbindelse til over 70 millioner, litt over 1,73 millioner pr innbygger. De har fått en lettere hverdag, de hadde bare en håndfull avganger med hurtigbåt hver dag. Ja, de trengte virkelig ei bru.

Her i Finnmark går vel fylkeskommunen inn for å legge ned de fleste båtforbindelser til øyene og de fleste bussrutene. Her her skal det spares. Den eneste bussen som vil bli prioritert, er vel direkteruta mellom Alta og Nordkapp. Ellers er det vel bare VargsundXpressen som skal gå fra Alta til Hammerfest, byen i Vest-Finnmark?

Penger må spares. For å holde VargsundXpressen i gang, kreves nesten hele samferdselsbudsjettet, selv om denne ruta i følge fylket, går med dundrende overskudd. Og selvsagt, den viktigste båtruta i hele Finnmark må bevares for enhver pris. Jeg kan ikke skjønne at noen har problemer med å se det?

Alle øyboere i Finnmark bør tvangsflyttes. At folk i tillegg har hytte og landsted på øyene, er jo synd for dem. Fylkeskommunen kan ikke ta hensyn her, verken til beboere, hyttefolk eller turister. Nei, legg ned båtrutene til veiløse samfunn, la folk klare seg selv, det gjorde de i gamle dager. Når man er så dum å bosette seg ytterst i havgapet i Finnmark, blir det jo deres problem, ikke sant?

Fylkeskommunen har problemer nok fra før, ja tenk at det forlanges skole på hvert et nes. Mange videregående skoler i Finnmark må legges ned og elevene bør overføres til Tromsø og Alta. Da vil fylkeskommunen i Finnmark få bedre råd, og kan i tillegg bevilge seg høyere lønn – det er bare et forslag.

Nedleggelser rundt vil forresten stå i stil til NRK lokalradioen vår, som stort sett sender lokalprogram; hva skjer i storbyene Alta og Tromsø.

De eneste kollektivtilbudene vi trenger her i Finnmark er turistruta til Nordkapp og altabåten VargsundXpressen, slik at alle vi tusseladda kan reise ut fra Alta lufthavn, på ferietur eller helst flytte for godt.

Må man absolutt reise rundt i Finnmark kan man vel bare bruke apostlenes hester, haike, sykle, kjøpe seg egen robåt eller bil. Hva er problemet?