Gå til sidens hovedinnhold

Hva er egentlig EØS-alternativet ditt, Kjos?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er sikkert mange fornuftige sjeler i Industri- og Næringspartiet. Jeg håper bare de ikke deler Viken-kandidat Line Kjos sin forståelse av EØS-avtalen. For oss i Nord er avtalen alfa og omega for å kunne fortsette å leve på våre premisser. Hva er egentlig det overbevisende EØS-alternativet ditt, Kjos?

Line Kjos skriver at «Et marked på 500 millioner høres jo flott ut». Ja, det høres ikke bare flott ut. Det er flott. I 2020 gikk 55 prosent av den samlede norske eksporten til EU/EØS. Samtidig kom om lag 65 prosent av alle importerte varer til Norge fra EU. EØS-avtalen gjør eksport lettere og import billigere. Resultatet er flere arbeidsplasser og billigere produkter for norske forbrukere. EØS handler ikke lenger bare, eller hovedsakelig, om toll. Det handler om felles standarder og regler som lar norske og europeiske bedrifter handle med hverandre uten byråkratiske hinder. Høres fint ut? Det er fint.

Kjos siterer i sitt innlegg fra en Menon-rapport om norsk eksport. Der peker de helt riktig på at vi har noen utfordringer med eksport. Vi er mindre avhengige av olje- og gasseksport enn vi var før, men vi har ikke omstilt oss nok. Vi er for avhengig av eksport til EU, og har ikke jobbet godt nok opp mot andre markeder med større vekstpotensial. Samtidig skjer det positive ting, og i fjor satte vi eksportrekord med over 50 milliarder kroner i eksport fra fastlands-Norge. Alt dette stemmer, men ingen steder foreslår Menon derfor å droppe EØS. At vi har felles standarder med resten av EU gjør det enklere for oss å handle med andre deler av verden, ikke vanskeligere.

Kjos mener avtalen har vært dårlig for norsk sjømatnæring. Javel, men hun har altså ikke næringen selv med seg på det. «EU er vårt klart viktigste marked. EØS-avtalen gir gjennom veterinæravtalen sømløs tilgang på dette markedet» sa Geir-Ove Ystmark i Sjømat Norge til E24 tidligere i år. Kjos viser til at EØS er utdatert på toll og at det er et problem for bearbeidete fiskeriprodukter. Ja, tollsatsene kan og bør fremdeles senkes på bearbeidet fisk, men det er ikke grunn nok til å kaste ut hele avtalen.

Menon har ikke bare levert den rapporten Kjos siterer så knapt fra. De har også levert årlige eksportrapporter. I rapporten for 2021 har de forsøkt å kvantifisere verdien av EØS for Norge, og der sier de at «Dersom vi legger estimatene fra litteraturen til grunn, tilsier dette at Norges årlige eksport hadde vært mellom 70 og 100 milliarder kroner lavere uten vår EØS-tilknytning.» De peker videre på mulighetene Norge har i å knytte seg nærmere EUs «Green Deal». Tenk om Kjos hadde lest denne rapporten også.

Kjos serverer mye rart i innlegget sitt, men det hun hopper over er hvorfor hun tror vi kommer til å få en bedre frihandelsavtale med EU enn den EØS-avtalen vi har i dag. EU er en mye større og mektigere blokk nå enn i 1992. Norge er samtidig blitt en mindre viktig handelspartner. Ingenting av dette tilsier at vi får en bedre avtale. EU har også opplevd Brexit, og har enda lavere toleranse for land som ønsker å reforhandle handelsavtaler med dem. Det er ikke vanskelig å påpeke mangler i eksisterende avtaler, men hvor er det overbevisende argumentet for at vi kommer til å få en bedre avtale hvis vi dropper EØS?

Amerikaneren HL Mencken påpekte at «for ethvert menneskelig problem finnes det en velkjent løsning. Løsningen er ryddig, plausibel og feil». Hadde det ikke vært for at Mencken døde på 50-tallet kunne jeg vært fristet til å mene at Mencken snakket om EØS-mostandere som Line Kjos.

Kommentarer til denne saken