Som styreleder ved UiT valgte avtroppende Anne Husebekk i fjor høst - sammen med UiT-styret - å sette ned et rekrutteringsutvalg. Det endte med at en helsebyråkrat i Trøndelag fikk i oppgave å finne den rette til å lede den viktigste institusjonen i Nord-Norge. Mens styrelederen i nord selv abdiserte, var det direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge som fikk lederrollen. Kanskje var det der prosessen med å ansette Husebekks etterfølger sporet av. Styrelederen i en virksomhet er normalt den som skal lede an når ny direktør skal ansettes. Men ikke nå.

Det har ikke blitt noen god fortelling for UiT. Utvalget endte opp med å vrake det mange beskriver som en fremragende intern kandidat ved UiT. I stedet ansatte man den nåværende rektoren ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Det vil si, han er ikke lengre nåværende. Olsen har søndag kveld sagt opp som rektor i Bergen for å unngå såkalte «interessekonflikter».

Han avviser selv overfor Bergens Tidende at det har noen som helst sammenheng med at styret ved UiB har satt han under gransking etter en høyst uortodoks bruk av offentlige midler og et besynderlig samrøre med en tidligere NHO-direktør. Olsen gikk inn for å bruke 20 millioner på en arbeidslivsportal som fremstår som en dødfødt ide. Han informerte ikke styret, og ble stoppet av egen administrasjon og kunnskapsdepartementet.

Andre vil bemerke at det mest av alt fremstår som om Olsen ikke hadde noe annet valg enn å si opp i Bergen lenge før tiden. Det er ikke lett å fortsette når du har mistet all tillit i eget styre, slik Olsen åpenbart har.

Nå skal Olsen begynne å jobbe for UiT allerede nå, minst en dag i uken, og dette grepet varsler han altså samme dag som han trekker seg i Bergen. Han sier at det skjer i overenstemmelse med UiT. Olsen skal blant annet utnevne dekaner og prorektorer i Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. Involveringen har vært et premiss i ansettelsen av ny rektor, helt fra prosessen startet i september.

Samtidig skal det altså - 1800 kilometer lengre sør - nedsettes en granskingskommisjon som skal gå løs på svært alvorlige anklager knyttet til hans utøvelse av rektorjobben i Bergen.

Hvordan UiT kan leve med dette, er sannelig ikke godt å si. Men det ser altså ut til at de kan det. Det må uansett Anne Husebekk svare for.

Er det ikke tankevekkende at UiT allerede nå etablerer et ansettelsesforhold til en rektor som er uten tillit hos arbeidsgiveren han forlater? Det er all grunn til å stille spørsmål ved måten styret og ledelsen ved UiT håndterer denne situasjonen på.

Dessverre kommer Anne Husebekks lederskap i et merkelig lys. Hva tror hun de ansatte ved UiT tenker om at Olsen jobber deltid i Tromsø før granskingsrapporten i Bergen er ferdig?

Situasjonen for UiT er alvorlig. Den mektige institusjonens omdømme og samfunnsaksept har kommet i spill.

UiT hadde fortjent bedre, etter å ha brukt 50 år på å bygge et breddeuniversitet som gjør en solid jobb for Norge i nord. Det er basert på arbeidet dyktige ledere har lagt ned gjennom flere tiår i tett symbiose med det nordnorske samfunnet.

Derfor er det et bredt anliggende hvem man overlater skuta til. Ledelsen ved UiT skylder nå Tromsø og Nord-Norge en forklaring. Og den bør komme raskt: Hva er det egentlig som foregår? Var de kjent med skandalen i Bergen før Olsen ble ansatt?

Kan virkelig en som ser ut til å ha gjort seg uskikket i Bergen være den rette til å innta det absolutt viktigste vervet i Nord-Norge?