Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har en kronikk i Dagens Næringsliv som har høstet mye bifall. Jeg er ikke like begeistret.

Diesen hevder at Russland må tape. Det er ikke nok at de ikke vinner. Men hva betyr det at Russland taper, og hva er de geopolitiske konsekvensene på lang sikt? Dette forblir uklart etter Diesens kronikk.

Russland tapte i Afghanistan, USA og Vestlige makter tapte i Vietnam, Irak og Afghanistan ved å innse at krigene ikke kunne vinnes, ikke fordi de ble påført et klart militært nederlag. Altså stikk imot Diesens tese.

Hitler-Tyskland og Japan etter siste verdenskrig er eksempler på at en aggressiv og udemokratisk militær stormakt har blitt transformert til et moderne demokrati etter militært nederlag. Men det har krevd invasjon, okkupasjon og oppløsning av det sittende regimet. Ingen tror at dette er mulig i Russland.

Derimot er mellomkrigstidens Tyskland et eksempel på at et militært nederlag på fremmed jord, og som erstatter invasjon og okkupasjon av angriperens territorium med en ydmykende fredsavtale, i stedet nører opp under revansjisme og de kreftene som skapte aggresjonen i utgangspunktet.

Et totalt russisk militært nederlag i Ukraina, og sanksjoner fra Vesten, vil uansett bare kunne svekke landet økonomisk og militært i en periode, men ikke skape grunnleggende endringer i demokratisk retning. Et nederlag som i Russland blir opplevd som at landet suverenitet er truet av et hegemonisk Vesten, vil garantert styrke det sittende regimet og dets narrativ om at Vesten vil skape en verdensorden med minimal russisk innflytelse.

Diesen overser også at det ikke bare er Russland, Ukraina og Vesten som er aktører i dette spillet, men også «resten av verden». Storparten av verden kjøper langt på veg det russiske fortellingen om Vestlig hegemoni. Hverken Kina, India eller Afrika vil akseptere at Russland skal «knuses» av Vesten som innflytelsesrik geopolitisk aktør. Dette må Vesten ta hensyn til.

Russland må holdes i sjakk og tvinges til å følge folkerettslige spilleregler. Men drømmen om at den russiske bjørnen skal kunne holdes permanent blodtappet er hinsides enhver geopolitisk realisme.