Gå til sidens hovedinnhold

Husebekk takker av

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Anne Husebekk takker denne uka av etter åtte år som rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Hun går tilbake til sin stilling som professor i medisin. Den avtroppende rektoren etterlater seg et universitet som er godt rustet til å ivareta samfunnsoppdraget de neste årene.

I sin første fireårsperiode loset hun i havn krevende fusjoner i Harstad og Narvik på bestilling fra departementet. Under hennes ledelse har UiT hatt en sterk vekst i antall søkere og studenter, med flere nye studiesteder i Nord-Norge, fra Rana i sør til Kirkenes i nord. Mange av studentene kommer til å bli i landsdelen, stifte familie og bidra til bosetting i små og store kommuner.

UiT har også styrket samhandlingen med næringslivet og samarbeidspartnere i inn- og utland, og har i tillegg produsert en imponerende mengde nye doktorgrader. UiT har i sterk internasjonal konkurranse sikret flere forskningsprosjekter med stor betydning for forståelsen av Nord-Norge. Fokuset innen forskning på urfolk, klima og miljø er også vesentlig styrket. Med tanke på klimaendringene i Arktis er dette viktig.

Derimot etterlater hun et universitet med svakere fotavtrykk om internasjonal politikk og nordområdepolitikk, kanskje den absolutt viktigste samfunnsfaglige kunnskapen basert på UiT sitt ståsted, i pendelen mellom geopolitikk og nasjonal sikkerhetspolitikk. Mer av premissene for politikkutformingen på dette området bør skje på grunnlag av kunnskap som utvikles ved landsdelens eget breddeuniversitet, ikke andre steder i landet.

Den nye rektoren Dag Rune Olsen vil gjøre klokt i å styrke denne delen av universitets innsats, både når det gjelder forskning og formidling. Det bør skje raskt. Nå tar andre denne posisjonen, mens UiT har sovet i timen, på et område der man har de beste naturlige forutsetninger for å ta en lederrolle.

Husebekk kommer også til å bli husket for at hun mot slutten av sin rektorperiode tvang gjennom et skjellsettende vedtak som manglet legitimitet i universitetets egen organisasjon. Da man skiftet modell fra valgt til ansatt rektor skjedde det med knappest mulig margin, mot de ansattes vilje.

Måten hun forsøkte å utnevne ny styreleder på tidligere i år, var også en lite tillitvekkende prosess. Men tross noen skjær i sjøen mot slutten av perioden, skal man ikke miste av syne at UiT under hennes ledelse har vedlikeholdt sin posisjon som landsdelens absolutt viktigste virksomhet.

Kommentarer til denne saken