I statsbudsjettet for 2023 vedtok SV og Regjeringen å opprette 30 nye studieplasser i medisin ved UiT. Det er hederlig å ønske å ruste opp helsevesenet i nord. Men, SV og regjeringens statsbudsjettet gjør Nord-Norge paradoksalt mindre rustet for helsekøene vi står i nå, og de som kommer.

Det er mange grunner til det, i dette lite helhetlige statsbudsjettet. Fire åpenbare grunner er at SV og regjeringen:

1. Kutter i bevilgningen til 31-turnusstillinger (kalles nå LIS1-stillinger)

2. Kutter ekstra mange av LIS1-stillingene i Nord-Norge, sammenliknet med resten av landet

3. Ikke gir penger til Helse Nord for å gi de nye medisinstudentene undervisning på sykehus

4. Ikke gir kommunene penger for å ha medisinstudenter i praksis ved allmennlegekontor rundt om i landsdelen.

Samtidig som UiT får 30 nye studieplasser på medisin, for å utdanne flere kommende fastleger og sykehusspesialister, kutter altså SV og regjeringen i 31 av de nødvendige LIS1-stillingene. Disse må man ha før man kan bli fastlege og sykehusspesialist, og det er allerede for få av disse stillingene. Det gjør at mange nyutdannede leger venter på å få jobbe i sin mest produktive alder. Dette er svært dårlig samfunnsøkonomi.

Som et ekstra stikk til Nord-Norge har regjeringen valgt å kutte ca. 20% av LIS1-stillingene i nord (6 av 31). Altså dobbelt så mye som de ca. 10% av befolkningen i landsdelen skulle tilsi i kutt. Det er smått utrolig at de legger større kutt på landsdelen enn resten av landet, når man ser hvordan det står til i Helse Nord i dag. Dette gjør at SV og regjeringens statsbudsjett for 2023 gir dystre utsikter for helsevesenet i nord.

I tillegg er det også stor grunn til å frykte at kvaliteten på utdanningen i nord vil bli svekket. Helse Nord får 0 kr mer for å utdanne disse nye studentene, og det samme gjelder kommunene. I tillegg viser en rapport over kapasitet ved medisinstudiene i Norge (Grimstadrapporten) at UiT langt i fra har kapasitet til å ta imot disse 30 studentene. Legene som skal utdanne studentene sier klart og tydelig det samme; UiT og UNN vil ikke klare å utdanne disse studentene innenfor dagens rammer.

Det hjelper derfor svært lite at rektor, administrerende direktør ved UNN og fylkesrådsleder sier at "dette skal de fikse" når fagfolkene på grasrota, som faktisk skal utdanne morgendagens leger, sier at dette rett og slett ikke går med dagens rammer.

Men, SV og regjeringen har ennå mulighet til å endre dette. Revidert statsbudsjett for 2023 er ennå ikke vedtatt. Da må vi forvente at SV og regjeringen rydder opp i dette rotet.

Om SV og regjeringen vil styrke morgendagens helsevesen i nord, noe de viser vilje til ved å bevilge penger til nye studieplasser ved UiT, må de øke antall LIS1-stillinger.