Svar til John Bergs artikkel "Helikoptre – nordnorsk samling?"

Les også

Helikoptre  - nordnorsk samling?

- Hvorfor klarer nordnorske interesser aldri å samle seg om en framtidsrettet forsvarspolitikk som kan gi gevinster, spør John Berg i sin kommentar til Venstre. Hvilke nordnorske gevinster, spør vi. Når Berg samtidig foreslår helikopter fra Leonardo som alternativ for NH-90, så er jo situasjonen at Leonardo allerede har bygget opp en organisasjon i Norge, og Bardufoss flystasjon er dermed fullstendig i spill.

Berg bør heller rose nordnorske politikere som protesterer mot anbefalingen fra Sjefen for Luftforsvaret om videre sonderinger med sikte på å etablere en samling av NH90-systemet under én skvadron plassert på Haakonsvern. Denne anbefalingen kom faktisk i forkant av kontraktoppsigelsen og vil ved iverksetting bety at Bardufoss er ute. Er dette noe vi i nord bare skal stille oss bak? Uansett ståsted i landet er vitterlig størsteparten av nasjonens havområder, ressurser og infrastruktur som skal overvåkes av fregattene og Kystvakten i nord.

Og skal vi bare for den nordnorske enigheten stilltiende stille oss bak fylkesrådslederen i Troms og Finnmark? Etter at fylkestinget med AP og SP i spissen hadde stemt ned Venstres forslag om snarlig reaktivering av NH90-kontrakten, uttalte ho: «Vi holder oss bare til det man har bestemt sentralt». Og det til tross for at hun hadde merket seg at Forsvarssjefen ikke tok for gitt at de nye helikoptrene ble stasjonert på samme sted som de forrige.

Tar flere år å anskaffe nye

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) har allerede stilt forsvarsministeren spørsmålet som John Berg nå foreslår: Hvor lang tid tar det å erstatte NH90. – Flere år, svarte minister Gram skriftlig, mens krigen fortsetter i Europa. I samme svar antydet Gram innleide helikoptre i ventetida. Det blir nok enda verre: Fins det slike våpenbærende helikoptre tilgjengelig? Og hvem har da landingsutstyr som skal være kompatibelt med relevante skipsdekk?

Det andre spørsmålet, foreslått av Berg var: -Hvorfor er ikke NH90-personellet i langt større utstrekning blitt sendt på kurs for å heve sine kvalifikasjoner og ha noe meningsfylt å foreta seg. Spørsmålet treffer dårlig i forhold til hovedutfordringen. Vi forutsetter at Forsvaret kontinuerlig foretar nødvendig kursing og sertifiseringer, men det hadde vært en fordel for dem å vite hvilken helikoptertype de skal spesialisere seg på i neste omgang.

For fagfolkene på Bardufoss flystasjon er nok usikkerhet om framtida verst. Noen blir omskolert til andre strukturelementer og flytter sørover, andre finner andre jobber eller omskolerer seg til andre profesjoner, for de har familie de ikke vil forlate i nord. Når Forsvaret påpeker at flygere, besetningsmedlemmer og flyteknikere er en kritisk faktor, så vil situasjonen for Bardufoss bare forverre seg for hver måned som går uten operativ drift der.

Stillstand koster nesten like mye

Maritim helikopterving på Bardufoss må fortsatt foreta et pålagt vedlikehold og operativ testing av de evig parkerte NH90-helikoptre inntil Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) overtar dette ansvaret. Dette koster hele 75% av driftskostnad ved operativ bruk av NH90. Merk det! Hvis man er opptatt av kostnader ved NH90, bør man altså kalkulere med at det fortsatt går med mye penger, - nå til null flytimer mens landet sårt trenger operative maritime helikopterkapasiteter.

John Bergs benevnelser «øk» og «død hest» om NH90 blir fullstendig useriøse når Tyskland nylig har tatt NH90 i bruk som nytt søk- og redningshelikopter etter Sea King. Den anskaffelsen minsker også Norges sjanser til å hente tilbake fem milliarder fra NH Industries og må ta nye kostnader utenpå disse. Det er derfor vi i en kost-nytte-vurdering mener at NH90 er best nå.

Det beste var om forsvarsminister Gram snarest kunne oppfylle Målselv og Troms Venstres ønske om operative helikopter for Kystvakten og Fregattvåpenet, med en større ledelse og vedlikeholdsorganisasjon i den Maritime Luftvingen på Bardufoss flystasjon, som også skal motta Hærens helikopter.