En eventuell fremtidig byvekstavtale i Tromsø har ingenting med bompengeinnkrevinga som starter om et par måneder. Men vi ser stadige utspill fra Høyre der de prøver å stikke av fra ansvaret de har for bompengeinnkrevinga.

Erlend Svardahl Bøe, Troms Høyres stortingsrepresentant, etterlyste i spørretimen på Stortinget penger fra Regjeringa til byvekstavtale i Tromsø. Statsråden kan imidlertid ikke love noe. Både Svardahl Bøe og ordførerkandidat for Tromsø Høyre, Anne Berit Figenschau er ute i ulike media og truer med at Høyre vil trekke sin støtte til innkrevinga av bompenger i Tromsø på grunn av dette.

Rett nok har det vært mye uklarhet, og stadig nye navn på samferdselsprosjektene i Tromsø de siste 30 åra; Tromsøpakke 1, 2 og 3, Transportnett Tromsø, Byutviklingsavtale, Byvekstavtale, Bypakke og Tenk Tromsø, så noen og enhver kan bli forvirra. Det er mulig Høyre mener det derfor kan lanseres hva som helst av utspill, og håpe at ingen gjennomskuer dem.

Men det var jo nettopp Høyre og Solbergregjeringa som stansa forhandlingene om Byutviklingsavtalen(dvs byvekstavtale) til ca 10 mrd kr med Tromsø i 2019, og beordra de en mindre Bypakke til ca 6,5 mrd kr. Dette på tross av statsminister Erna Solbergs lovnader om over 5 mrd statlige kroner foran valget i 2015.

Våren 2021 la Solbergregjeringa frem lovproposisjonen for Stortinget, og det ble vedtatt bompengefinansiert Bypakke Tenk Tromsø med 15 års innkrevingstid.

Statens bidrag ble vel 680 mill kr til ny tunnel fra Breivika til Giæverbukta («Flyplasstunnelen» - som altså ikke går til flyplassen) og ca 630 mill kr i momskompensasjon for investeringer. I tillegg er det årlig omlag 70 mill kr i belønningsordninga for bussbruken i Tromsø. Bompengene skal finansiere 3,8 mrd kr og kommunen og fylket bidra med 20% av investeringskostnad på kommunal og fylkeskommunal veg. Vel 400 mill kr fra den innkrevde drivstoffavgifta er også inkludert i Tenk Tromsø, og øremerka til Stakkevollvegen. Ny Sandnessundbru og «Flyplasstunnelen» er begge beregnet å koste 1,8 mrd hver, og med byggestart etter 2030.

Høyre m/Svardahl Bøe støtta Bypakken i Tromsø kommunestyre. Nå - i opposisjon- later dette til å være glemt. Og han får tydeligvis støtte fra sin etterfølger Anne Berit Figenschau. Bompengeinnkrevinga som starter om kort tid ble vedtatt av H, Ap, Mdg, V, Sp, SV, Krf, men har altså ingenting med en eventuell fremtidig Byvekstavtale å gjøre.

Nå er Høyre i Tromsø tydeligvis på desperat leiting etter utgang fra labyrinten de helt frivillig har gått inn i. På tross av svært iherdig innsats har de nok nådd «The Point of No Return», men vil de innse det sjøl?