Gå til sidens hovedinnhold

Høyreregjeringa truer arbeidsplasser på sjø og land

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyreregjeringa foreslår i den nye klimaplanen som skal behandles i Stortinget før påske å tredoble CO2-avgifta. Det vil kunne ha alvorlige konsekvenser for norsk fiskerinæring, og true arbeidsplasser både på sjø og land om det skulle gå igjennom i Stortinget. Og som ellers med dagens regjering rammer det de minste mest. Alle som er opptatt av norske arbeidsplasser og verdiskaping basert på fiskerinæringa må si fra nå.

Over fem kroner mer pr. liter drivstoff

I den nye klimaplanen går regjeringa inn for en økning av CO2-avgifta til 2000 kroner per tonn i 2030 mot 590 kroner i dag. Det innebærer en ekstrakostnad på over 5,- pr liter diesel. Eksempelvis betyr det at for et linefartøy med drift 340 dager i året med gjennomsnittlig bruk av diesel på 3000 liter pr dag, så utgjør dette en merkostnad på ca 5 millioner i året, det er klart det har konsekvenser.

Selvsagt skal fiskerinæringa også gjøre sitt med å redusere utslipp og miljøbelastning, men ei tredobling av CO2-avgifta er feil veg å gå, og vil ha liten miljø og klimaeffekt. Den nye høye CO2-avgifta vil ramme 6000 fiskefartøy svært hardt, særlig den mindre kystflåten og det er samtidig foreslått at kompensasjonsordningen for Co2 skal fases ut, da blir dette særdeles alvorlig og framstår først og fremst som nok en skattlegging av fiskerinæringa for å fylle statskassa.

Samstemt næring reagerer!

Senterpartiet avholdt webinar på temaet 8. februar med innledere fra ulike deler av næringa, og ei samstemt næring, kyst og land, stor og liten sier; dette kan bli dramatisk for norsk fiskerinæring. Det er stor uro for konsekvensene av økt CO2-avgift for fiskeflåten og norsk fiskerinæring, og i hvor stor grad fiskeflåten har mulighet til å tilpasse seg endringene raskt nok til å unngå smellen. Norskfanget fisk gir blant de laveste CO2-avtrykka av alle typer mat. Dersom drivstoffprisen øker så mye som klimameldinga til regjeringa sier, vil flere typer fiske ikke lengre være lønnsomme noe som setter arbeidsplasser både på sjø og land i fare.

Bosetting langs kysten av landet trues!

Ved utgangen av 2019 var det 11.054 fiskere i Norge og med en ringvirkningsfaktor på 7,14 får vi at det gir arbeid til ca 80.000. Videre er eksportverdien av norsk villfanga fisk godt over 30 milliarder kroner. Dette er fakta og viser at norsk fiskerinæring er svært viktig for bosetting langs norskekysten og for norsk økonomi. Når dette nå trues av regjeringens forslag, trues også bosettingen langs kysten og sentraliseringsskruen skrues ytterligere til.

Det haster

Klimameldinga behandles på Stortinget før påske i år, og det haster med å legge sterkt sterkt nok press på Stortinget, slik at en tredobling av CO2-avgifta ikke rammer fiskerinæringa som foreslått. Senterpartiet er krystallklar på at dette avgiftsmessige lyskesparket ikke kan skje, og vil gjøre alt vi kan. Men jeg vil utfordre andre partis representanter på Stortinget fra spesielt Nord-Norge til å reagere og gjøre sitt for å stanse denne trusselen mot norske arbeidsplasser på sjø og land. Det handler ikke om å være mot klima og miljøtiltak, men om å bruke haue.

Kommentarer til denne saken