Det kan være mye å bekymre seg over som ung. Stress og press i hverdagen, store og viktige valg som må tas. Men til tross for bekymringer, står unge mer og mer på egne bein. Det gjør også til at mange unge sliter med å få endene til å møtes økonomisk. Høyre vil bidra til at hverdagen for unge blir litt lettere, og derfor innfører Høyre i regjering nå jobbskattefradrag for unge under 30 år.

Jobbskattefradrag skal sørge for at unge i arbeid får beholde mer av pengene de tjener, fremfor å skatte av det. Uansett om du er i en jobb med lav eller vanlig inntekt, eller om du jobber hel- eller deltidsstilling. Det er de unge som vet best selv hva de vil bruke pengene sine på.

Å få flere i arbeid reduserer ulikhetene i samfunnet vårt. Arbeidsledigheten i Troms og Finnmark er halvert det siste året, noe som er bra. Høyre er likevel ikke fornøyde før alle har en jobb å gå til. En av de største forskjellene i samfunnet er om man har en jobb eller ikke. Et jobbskattefradrag lar folk beholde mer av sine egne penger, samtidig som vi får flere i jobb. Det er vinn-vinn-situasjon for alle.

Et jobbskattefradrag gjør det mer lønnsomt å jobbe, og en rekke norske og internasjonale studier viser at et slikt fradrag kan bidra til at flere får seg jobb. Unge vil få et insentiv til å komme seg raskere inn i arbeidslivet. Jo tidligere vi begynner å jobbe, enten deltid eller heltid, jo mer effekt vil jobbskattefradraget gi oss. Skatteletten er målrettet mot unge fordi unge i større grad enn andre grupper står utenfor arbeidslivet.

I tillegg vil det være en skattelette som gir mer penger i lomma til unge med lav og middels inntekt som allerede har en jobb. Det vil for eksempel være sårt trengt for de som må kjøpe nytt kjøleskap etter at det gamle gikk i stykker, for de som må reparere bilen på verksted, eller de som vil kjøpe seg sin første bolig.

Økte skatter og avgifter som de rødgrønne partiene går inn for er det siste landet vårt trenger nå. Det gir oss færre arbeidsplasser, og trangere personlig økonomi. Vi må heller fortsette satsningen på nye næringer og skape flere arbeidsplasser i Nord-Norge. Det blir viktig når vi skal finne veien ut av den største økonomiske krisen i nyere tid.

Et jobbskattefradrag for unge med vanlige og lave inntekter er et skattepolitisk kinderegg. Unge i starten av arbeidslivet vil merke dette på bankkontoen, vi vil få flere i jobb, og vi reduserer ulikheten. Det skal alltid lønne seg å jobbe med Høyre.