Gå til sidens hovedinnhold

Høyre vil ha ned fergeprisene nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det mange ikke forstår, er hvorfor ikke AP og SP bare setter ned fergeprisene med en gang. De har politisk makt og økonomisk handlingsrom til å gjøre det allerede i morgen. Vi lover Høyres støtte til et slikt initiativ.

Martin Henriksen (AP) sitt innlegg i Nordlys har vi stor sympati for. La oss sammen finne løsninger for å få fergeprisene ned. Fylkeskommenen har ansvaret, men selvsagt må det være et samspill med staten og overføringer. Grunnen til at APs utspill likevel fremstår som harskt valgflesk, er at de selv har skrudd prisene opp og kuttet i rutetilbudet, samtidig som fylkeskommunen har gått med store overskudd og det settes penger på bok.

Verst går det utover små kystsamfunn. Dette er en politikk som AP og SP ville kalt for sentralisering, hadde det ikke vært for at de selv sitter med ansvaret.

De økonomiske overskuddene for Nordland fylkeskommune er faktisk større enn hva som er tilrådelig for økonomisk planlegging. Da blir det hult når AP skylder på «sultefôring» fra staten for økte fergepriser. Nordlys sin lederartikkel understreker nettopp det poenget at det økonomiske handlingsrommet for Nordland fylkeskommunen er betydelig, og at det er stort rom for å frigjøre ytterligere midler ved å kutte i et forvokst byråkrati.

Men Henriksen har et poeng i at vi må se på helhetlige løsninger fremover for å ikke ende opp med ytterligere økninger av fergeprisene. Blant løsningene kan være å innføre ett fergeregulativ for alle fergefylkene, makspriser og lavere inngang for Autopass. Riksveinettet, fylkesveier, og ferge- og hurtigbåttilbud må ses mer i sammenheng. Mye kan også gjøres med bedre organisering og nytt rutekart, for å nevne noe. Men det krever politisk vilje og lederskap. Og vi kommer ingen vei før AP vedkjenner seg det politiske ansvaret de har på fylkesnivå.

Staten kompenserer allerede for det grønne skiftet innen sjøfart i fergefylkene. I 2018 ble rammetilskuddet til fylkeskommunene økt med 100 millioner til lav- og nullutslippsferger, og det er lagt på ytterligere 100 millioner for 2021. Dette er varige økninger i inntektsnivået. I tillegg kom en ekstrabevilgning på 150 millioner i revidert nasjonalbudsjett i 2020 og det gis store pengesummer gjennom Enova, noe som vil økes når det grønne skiftet kommer enda mer i gang.

I Nordland har man ikke kommet så langt ennå innen elektrifisering, men kompensasjon fra staten for disse omstillingene legger vi til grunn vil komme uansett hvilken politisk farge regjeringen har. Uansett må en nedsettelse av fergeprisene starte med at AP vedkjenner seg det politiske ansvaret de har på fylkesnivå. Når de har økonomisk handlingsrom til det, forventer vi at de setter prisene ned og ikke opp.Det er jo et fiffig forsøk fra AP å innbille folk at det må et regjeringsskifte til for å sette ned fergeprisene.

Arbeiderpartiet kan med et pennestrøk sette ned billettprisene allerede i morgen. Og det er ingen unnskyldning for å ikke gjøre det. De har Høyres fulle støtte på fylkesnivå til å sette billettprisene ned nå.

Kommentarer til denne saken