En ny meningsmåling i VG torsdag bekrefter tendensen i andre målinger. I Tromsø holder Arbeiderpartiet stand, mens Støres ordførerkandidater er svekket i andre byer.

Hvis VGs måling er en pekepinn, kommer Gunnar Wilhelmsen til å fortsette som ordfører. Få dager før valget virker det som det eneste usikkerhetsmomentet er om Gunnar Wilhelmsens koalisjon vil trenge støtte fra Rødt. Og selv om det skulle skje, vil Venstre og Irene Dahl være plan B for Wilhelmsen.

I resten av landet går partiet tilbake, mens Tromsø Ap ser ut til å gå mot en betydelig styrking fra 2019-resultatet.

De sterke Ap-resultatene i Tromsø blir lagt merke til hos Ap-ledelsen. Også de leser de meningsmålingene i nord. Derfor får Wilhelmsen mye drahjelp fra Oslo.

Kommunen har de siste ukene kunnet fylle på med stadig flere økonomiske forpliktelser fra Støre-regjeringen, til forskning, museumsbygg, kulturkvartal og satsing på velferd.

Å beholde makten i Nord-Norges hovedstad gir symbolsk tyngde og har nå blitt et viktig prosjekt for Ap nasjonalt.

Resultatet i Tromsø avgjør også mandatfordelingen ved stortingsvalg i Troms. Det har med kjøttvekt og antall velgere å gjøre.

Når Wilhelmsen får muligheten til å reforhandle transport- og miljøpakken med Staten, og be om mer penger, vil han sannsynligvis ha gode kort på hånden fram mot stortingsvalget i 2025.

Høyre får derimot ikke grepet på Tromsø. Med 17,1 prosent på VG-målingen er Anne Berit Figenschau et godt stykke bak Ap (25,7), og såvidt foran Frp, som registrerer 16,2 prosent.

Det kan virke som velgerne i Tromsø føler seg usikre på hva Høyre har å tilby etter valget. Blir det gjenkjennelig og trygg Høyre-politikk, eller mer radikal Frp-politikk? Svaret er at ingen kan vite, og at Høyre har forsterket usikkerheten med egen vingling.

Life is like a box of chocolates, you never know what you are going to get, sa rollefiguren Forrest Gump i den legendariske filmen med samme navn på 1990-tallet.

Det ser også ut til å være et godt bilde på situasjonen i Tromsø-politikken, om det skulle bli borgerlig flertall.

Når velgerne går til urnene, foretrekker de som oftest å vite hva slags politikk partiene vil føre. Mysteriet i Tromsø består denne gang i hvilken forundringspakke velgerne vil få i fanget fra Høyre og Frp etter 11.september.

Det har etter det jeg erfarer ikke vært noen sonderinger eller dialog mellom toppkandidatene Høyre og Frp før valget, så det finnes ingen overenskomst om noe som helst.

Dermed kan alle saker være i spill i forhandlinger, også sakene Høyre frem til nå har støttet i bystyret.

Store samfunnsprosjekter kan utvilsomt bli satt i revers. Blant annet byggingen av et kulturkvartal i sentrum, som vil tilføre Tromsø en helt ny dimensjon som storby.

Spørsmålet ingen så langt kan besvare, er hvor langt Høyre er villige til å strekke seg for å komme Frp i møte, og gi aksept for omkamper om beslutninger som er tatt.

Hvem som skal styre i Tromsø de neste fire årene er ikke avgjort. Men for velgere i Tromsø virker det som et samarbeid mellom Høyre og Frp fremstår som stadig mer risikofylt.

Det bekymrer ikke velgerne som går til Frp, men derimot de som velger bort Høyre.

Skjalg Fjellheim er politisk redaktør i Nordlys.