Tromsø kommunes regnskap ble presentert tidligere denne uka. Den viser at kommunen nå har en saldo på 360 millioner kroner på disposisjonsfondet, hvorav 340 millioner kroner av dette er tilgjengelige midler.

Disposisjonsfondet til kommunen er å anse som en sparekonto. De 20 millionene som ikke er tilgjengelige midler er bundet opp i kommunens nye boligutviklingsselskap.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener at kommunen bør ta sikte på å ha opp mot en halv milliard kroner på disposisjonskontoen. Han mener det vil gjøre økonomien til kommunen mer robust, og i stand å møte uforutsette utfordringer.

Utfordreren til ordførerkjeden Anne Berit Figenschou (H) er uenig med Wilhelmsen.

– Å ha mye penger på konto er ikke formålet til en kommune, det er å produsere tjenester og tilbud til folk. De har ikke bygget en eneste bolig til de som virkelig trenger det, sier Figenschau til Nordlys.

Hun antyder at pengene som er på disposisjonskonto i større grad kunne blitt brukt til å få fortgang i byggingen av Tromsdalen skole, samt til å få ned køene av utskrivningsklare pasienter.

På sin Facebook-profil skriver hun i tillegg at Høyre går til valg på å gjøre det bedre for lommeboka til Tromsøfolk i dyrtiden, garanterer at eiendomsskatten ikke skal øke og at det kommunale avgiftsnivået skal holdes så lavt som mulig.

I tillegg gjentar Figenschau at Tromsø Høyre vil se på en totimersregel for bompasseringer.

Kritikere av disse utspillene har etterlyst at Figenschau og Høyre forteller hvor inndekninga til forslagene skal komme fra. Særlig gjelder det totimersregelen.

Garantien om at kommunen ikke skal ha et spillerom til å hente inn inntekter, samtidig som man vil bruke av sparekontoen fremstår som lite klok.

Velgerne bør merke seg at Høyre i Tromsø har mistet noe av sin tradisjonelle økonomiske ansvarlighet. Under Figenschaus ledelse endrer partiet karakter, gjennom flere forslag som svekker inntektene uten konkrete forslag til inndekning.

Med det siste utspillet er det betimelig å spørre om ikke Tromsø Høyre fjerner seg for langt fra sin identitet som det partiet som er særlig opptatt av nøktern økonomisk styring, og som er en garantist mot underskudd og budsjettoverskridelser.

Figenschaus utspill om kommunens disposisjonsfond kan tolkes som om hun oppfatter det som lite viktig å ha langsiktig kontroll på kommuneøkonomien.

Høyre i Tromsø har blitt Frp-light, og er på vei mot lettvint populisme.