Gå til sidens hovedinnhold

Høyre har kastet kalkulatoren

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Nordland Høyre ser det ut til at kalkulatoren ikke bare er satt bort. Den er kastet. Etter at Høyre-regjeringa har kutta overføringene til Nordland fylke med om lag en halv milliard kr, mener Nordland Høyre at fylkeskommunen alene skal ta ansvar for å senke ferjeprisen i fylket med 50 %. Dette skal finansieres ved å tømme fondene, ifølge et utspill fra Bård Ludvig Thorheim, Beate Bø Nilsen og Håkon Lund i flere nordnorske media 8. februar.

Utspillet er åpenbart en panikkhandling for å møte Arbeiderpartiet sitt løfte på området, som forutsetter at staten tar regningen. Vi vil halvere summen av penger som betales av passasjerene på fergene, men vil fortsatt at det skal kunne brukes to milliarder på å bygge skole i Mosjøen og Narvik, eller 150 millioner på veivedlikehold og enda mer på nye veiprosjekter. Høyres løsning betyr kutt i Nordland. Arbeiderpartiets løsning betyr vekst i Nordland.

Det er nesten så jeg savner det gamle, ansvarlige Høyre. Som ikke kom med populistiske forslag og latet som at store endringer ikke trenger å prioriteres, det kan bare tas uten at det går ut over noe. Også Arbeiderpartiets forslag går ut over noe og noen. Det går ut over de som har aller mest og som må betale mer skatt. Høyre vil fjerne formueskatten for de med mest. Arbeiderpartiet vil kutte ferjeprisene for alle. Høyre har alltid vært et parti som bare motvillig ble med på samfunnsendringer, reformer og forbedringer for alminnelig folk. Kalkulatorpartiet ble de kalt. I Nordland har de abdisert som styringsparti og kastet kalkulatoren.

Ingen regjering, før koronakrisa, har brukt mer oljepenger enn Solberg-regjeringen. Mest har gått til å kutte skattene for de aller rikeste, mens avgiftene er økt for vanlige folk. Ytelsene til svake grupper er redusert.

Det er høyrepolitikk slik vi kjenner den. Arbeiderpartipolitikk baklengs. Litt etter litt. Forskjellene øker, finansiert med mer bruk av oljepenger. En villet politikk.

Forskjellen mellom oss er at vi i Ap mener staten skal bidra. I sin iver etter å forsvare regjeringa sin politikk, vil Nordland Høyre ta fra de midler fylkeskommunen har på fond – og kaller det overskuddspenger. Det er penger, spart opp litt etter litt, som brukes til investeringer. Det brukes som egenkapital når fylkeskommunen blant annet skal bygge nye skoler, f.eks. nå i Narvik og i Mosjøen. Investeringsbehovet for fylkeskommunen fremover er stort. Med mindre egenkapital må man låne mer. Da vil utgifter til renter og avdrag øke. Konsekvensen vil være at man må gjøre nye kutt i fylkeskommunens tjenester; kutte skoleklasser, veivedlikehold, kultur og annet.

Det gamle Høyre ville sett denne sammenhengen. Nå ser vi en populistisk tilnærming som andre parti tradisjonelt har hatt hevd på, der penger til investeringer skal brukes til drift man egentlig ikke har råd til. Og hva gjør man når de pengene man hadde er brukt opp? Hadde jeg ikke mistenkt at Nordland Høyre har kastet kalkulatoren, kunne jeg tenkt meg å kjøpe nye batterier til dem.

Kommentarer til denne saken