Muligheten for en elev til å gå på en god skole nært hjemmet burde ikke være en kontroversiell mening. Likevel leverer partiet Høyre kritikk for at posisjonspartiene i Troms og Finnmark skaper fleksible løsninger som gjør det mulig å starte yrkesfaglinjer selv om søkertallene er lave.

Fylkesrådet har i sin politiske plattform slått fast at alle videregående skolesteder skal bevares. Et slikt løfte har aldri Høyre gitt, og kommer aldri til å gi. Hvilke skoler Høyre ikke mener skal ha livets rett viser de ikke kortene på. Vi spør derfor Høyre i Troms og Finnmark: Hvilke videregående skoler i Troms og Finnmark mener Høyre skal legges ned?

Arbeiderpartiet har sammen med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, tatt viktige grep for å sørge for at ungdom kan bo lengst mulig hjemme i Troms og Finnmark. LOSA - Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet, gir ungdom i Finnmark muligheten til å bo hjemme første året av videregående, gjennom at de knyttes opp mot sitt lokale næringsliv. Dessverre har ikke Utdannings departementet godkjent LOSA, og ordningen har derfor fortsatt status som en prøveordning. Vi skal gjøre det vi kan for å beholde en form for LOSA og ikke minst en modell som kan stå seg med tanke på desentralisert utdanning av framtidens ungdom i Finnmark.

Nærskole-prinsippet har blitt innført i Finnmark, og med inndelingen i skoleregioner har vi sørget for at alle får prioritert plass på sin nærmeste skole. Selv om dette har fått kritikk i enkelte miljø er dette et veldig viktig grep for å sikre framtidens videregående utdanning i Finnmark en robust og forutsigbar grunnmur. Vi mener nå at karakter-jag og usikkerhet har blitt byttet ut med trygghet og nærhetsgaranti.

Gode rektorer og ansatte gjør en formidabel jobb med de ressurser de har til rådighet ute på skolestedene. Gjennom sambruk og sammenslåing av linjer får skolene mye ut av en klasseressurs, og noen lærere underviser flere linjer samtidig. Rektorer og ansatte i Finnmarksskolen fortjener en stor honnør for det arbeidet de gjør, og er viktige i den fasen vi når går inn i der sten på sten skal legges for å sikre forutsigbarhet i utdanningssektoren.

Arbeiderpartiet mener at flest mulig ungdommer skal få bo hjemme når de går på videregående skole. Å flytte hjemmefra i ung alder er krevende uansett hvor flink man er til å lage mat og vaske egne klær.

For mange familier er det i tillegg en stor økonomisk belastning å sende sin ungdom hjemmefra for å ta utdanning. Dette faktum kan man ikke overse. Selv med en øking av stipendene til videregående skoleelever familieøkonomi bli en avgjørende terskel for om man kan flytte hjemmefra eller ikke. Vi kan ikke ha et samfunn der foreldrene sin lommebok avgjør om ungdom får mulighet til å ta den utdanninga som passer dem, slik at regionen får tilgang på ny og viktig kompetanse til eget næringsliv.

Det må på plass nye og tilpassede strategier regionalt for å drive videregående opplæring. Det å sikre all ungdom en reell og likeverdig tilgang på utdanning er viktig. Strategiplanen for utdanning blir viktig, også med tanke på å rigge videregående skole når storfylket blir delt.

Høyres masterplan om at fritt skolevalg skal redde videregående utdanning i Finnmark er feil og har spilt falitt. Dersom vi ikke klarer å heve blikket og se skoleregionene hver for seg og utdanning i Finnmark under ett, vil konsekvensene av den negative befolkningsutviklingen få alvorlige konsekvenser for Finnmarksskolen. Vi må se på muligheter for nye løsninger for videregående skole allerede gjennom kommende skolebruksplan og strategiplan for fylkeskommunen.