Finanskomiteen på Stortinget, unntatt medlemmene fra Høyre, støtter regjeringens ønske om å opprette en egen enhet for Statens Pensjonsfond Norge i Tromsø.

Etableringen skal styrke statens tilstedeværelse og bygge sterke kapitalforvaltningsmiljøer i nord. Flertallet i Finanskomiteen imøteser en konkretisering av ulike alternativer for en løsning i Tromsø.

Alle partiene på Stortinget stiller seg bak forslaget fra Finansminister Trygve Slagvold Vedum. Med et unntak - Høyre - med nestleder Tina Bru i spissen som et av partiets fire medlemmer i finanskomiteen.

Det må være pinlig for Tromsø Høyre og Anne Berit Figenschau som tar mål av seg til å bli ordfører i byen til neste år. Synes ikke Figenschau det er trist at Høyre ikke er interessert i å forvalte pensjonskapital i nord til beste for nærings og samfunnsliv?

Vi er glad alle de andre partiene ser det annerledes og vil ta landet i bruk for å bygge kompetanse og sikre forvaltning av hele Norges formue. Staten har fra før av kapitalforvaltningsvirksomhet utenfor Oslo både i Bergen og Trondheim, men ikke i den delen av landet som utgjør 45 % av Norges landareal.

I Tromsø finnes det en Handelshøgskole ved universitetet, og etablerte strukturer knyttet til finans- og kapitalforvaltning, noe som vil være en styrke både for en nyetablert avdeling av Folketrygdfondet.

Kapitalforvaltning er global kompetanse. Nord-Norge har de siste årene tiltrukket seg spesialisert arbeidskraft innenfor forskning og medisin. Disse erfaringene kan man bygge på når et forvaltningsmiljø innen finans skal etableres i Tromsø.

Et nytt kompetansemiljø i regionen, som også vil ha mandat til å investere i regionene, vil kunne bidra til å styrke både Nord-Norge og relasjonen til Sverige og Finland i et nordkalottperspektiv. Det vil være sikkerhets- og forsvarsstrategisk viktig i årene som kommer.

Dette er fornuftig kapitalforvaltning og klok nasjonal politikk. Nordområdene vil med sine store ressurser kunne gi investerings- og avkastningsmuligheter som kan utgjøre en forskjell for Norge.

Mulighetene er store. Men det er sjelden vi har sett noe så avslørende som Høyres stemmegivning i finanskomiteen. Det kaster lys på et troll som går og bærer på noen gamle fordommer. Nordlendingene får bare ta til etteretning at Høyre mener at landsdelen ikke er i stand til å forvalte den nasjonale fellesformuen.