15. desember 2022 ble det gjort to historiske vedtak i Norge. Lyngdal og Farsund kommuner anerkjente begge at Holodomor er et folkemord.

Jeg var selv til stede i kommunestyresalen i Lyngdal da vedtaket ble gjort. Sammen med meg var flere ukrainere og deriblant en dame som begynte å gråte. Jeg fikk forklart at hennes tante overlevde Holodomor og kunne fortelle om tragediene.

Begge kommunene gjorde likelydende vedtak:

• Vi anerkjenner Holodomor som folkemord ved at anslagsvis 7 millioner ukrainere sultet i hjel som et resultat av stalinistisk politikk i 1932-33

• Vi appellerer til andre kommuner i Norge og den norske stat om å gjøre det samme

Appellen er dermed gitt til de øvrige kommunene i Norge, samt til den norske stat.

Lyngdal kommune var også den første kommunen som avduket et ukrainsk minnesmerke i Norge til ære for de tusen ukrainere som falt her under 2. verdenskrig.

Holodomor er et av verdens mest grusomme folkemord. I Ukraina led omtrent 7 millioner mennesker en menneskeskapt sultedød i årene 1932-1933. Tallet er tragisk nok enda usikkert fordi det ble holdt skult av sovjetiske myndigheter helt fra til 1991.

- Men vi bør alle kunne være enig om at mangel på handling for å hindre folkemord, krigsforbrytelser, etnisk rensing og forbrytelser mot menneskeheten ikke er akseptabelt, sa FNs syvende generalsekretær Kofi Annan i en tale i 2005. Videre sa han: - Et folkemord begynner med drap på en mann, ikke på grunn av det han har gjort, men på grunn av hvem han er.

Fakta var at den sovjetiske kollektiviseringen av jordbruket under Stalin ble gjennomført med harde midler. All landbrukseiendom, eiendeler og utstyr ble beslaglagt og plassert under de nye kollektivbrukene. Stalin-regimet gjorde et vedtak at de tvangskollektiviserte brukene skulle levere all mat de produserte til regimet. Dyr ble skutt og mennesker i Ukraina som prøvde å finne mat på åkeren som var høstet, risikerte også å bli skutt. I årene 1932-1933 svalt millioner av mennesker i hjel - i Europas kornkammer. Stalin-regimet eksporterte heller maten for finansiering av sin opprustning og våpenproduksjon.

Nok en gang har en brutal diktator i Moskva skapt lidelser for folket i Ukraina. – For 90 år siden, kostet den forferdelige Holodomor millioner av ukrainske liv. I dag bruker Russland sult som våpen i krigen mot Ukraina og for å skape splittelse og ustabilitet i resten av verden, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg nylig.

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba har oppfordret verden til å anerkjenne Holodomor som en folkemordshandling mot befolkningen i Ukraina. – Jeg oppfordrer alle nasjoner til å støtte Ukraina ved å anerkjenne Holodomor, Stalins styrte hungersnød i 1932-1933, som folkemord på det ukrainske folket. Anerkjennelse er veldig viktig nå, når Russland begår et nyttfolkemord, lød det i denne oppfordringen.

Hva vil et vedtak om anerkjennelse i din kommune ha å si ?

Det vil ganske enkelt, uten kostnader, gi sympati til det ukrainske folket og ære deres folk som døde da og som dør i dag av tyrraniets bomber og kuler. Det vil også få fokus på de grusomme forbrytelsene mot menneskeheten som gjennomføres av terrorstaten i dag. Mange av verdens land har anerkjent Holodomor som folkemord. De siste var Tyskland, Tjekkia og Irland, blant flere. Men ikke Norge.

Vi kan ikke sende en god jul-hilsen til folket, men din kommune kan følge oppfordringen fra Lyngdal og Farsund kommuner. Vi i Support to the people of Ukraine hjelper gjerne med dokumentasjon om det skulle trengs. Vi har sendt brev til din kommune om dette.

Vi kan nok ikke ønske god jul til Ukraina, men vi kan ønske om et fredelig nytt år og for alle verdens folk.