Gå til sidens hovedinnhold

Høie må si nei

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Helseminister Bent Høie må ta protestene fra kommuneoverleger i store deler av landet på alvor, og sette foten ned for det lite gjennomtenkte forslaget fra FHI om geografisk skjevfordeling av koronavaksiner.

Å endre vaksinestrategien nå, fører til at helsemyndighetene og regjeringen snubler på oppløpssiden i kampen mot pandemien. Forslaget fra FHI har så mange svakheter og usikkerhetsmomenter at resultatet kan bli at pandemien forlenges.

Den foreslåtte geografiske skjevfordelingen, der 24 kommuner på Østlandet etter planen skal få 60 prosent flere doser, på bekostning av 300 andre kommuner i landet, har skapt stor bekymring i det som skulle vært sluttfasen på vaksineprogrammet for den voksne befolkningen i Norge. Nå kan ingen med sikkerhet si når vaksineringen kan være fullført.

14 kommuneoverleger i Troms og Finnmark har i et brev til Helse og omsorgsdepartementet beskrevet situasjonen kommunene havner i, dersom FHI sitt forslag gjennomføres. Lignende protester kommer fra resten av landet. Bekymringsmeldingene er så mange og så alvorlige, at helseministeren gjør klokt i å ta hensyn til dem.

Vaksineringen har omsider kommet opp i et jevnt tempo landet rundt, men det store apparatet som kreves for å få dette til, er helt avhengig av ekstra, kvalifisert arbeidskraft. Svært mange av dem som setter sprøytene er pensjonerte sykepleiere som har meldt seg frivillig til innsats.

Nå mener altså myndighetene at denne store arbeidsstyrken skal bli enda større, og jobbe gjennom hele fellesferien. Det må til, dersom vaksinasjonsmålene skal nås, om skjevfordelingen gjennomføres. For å ta Tromsø som eksempel, så skal det settes en formidabel mengde vaksiner på verst tenkelige tidspunkt. I løpet av tre uker i fellesferien, skal 21.000 tromsøværinger få sprøyta mot covid-19. Det er over 10.000 i uka. I dag vaksinerer kommunen 2500 i uka.

Kommunen kan nok inndra ferier for sine ansatte, men den kan ikke kommandere alle de frivillige som vil være helt avgjørende for å få gjennomført vaksineringen, til å jobbe. Pensjonerte sykepleiere på ekstra oppdrag er hverdagen i helse-Norge nå, men de later ikke til å være en del av FHIs modeller.

Geografisk skjevfordeling kunne på et tidligere tidspunkt vært aktuelt. Å iverksette dette nå, er alt for seint. FHIs forslag fører til enda mer uforutsigbarhet, og legger et urimelig og unødvendig press på en allerede arbeidstynget kommunehelsetjeneste.

FHI sitter ikke ute i kommunene og er heller ikke ansvarlig for at vaksinasjonsprogrammet blir gjennomført. Ansvaret ligger hos helseministeren. Derfor må Bent Høie sette foten ned for forslaget om geografisk skjevfordeling i den viktige sluttspurten.

Kommentarer til denne saken