Strømmarkedet gjør ikke forskjell på fattig og rik i vannlandet Norge, analytikernes anslag er at strømregninga denne vinteren kan bli 2.000 kroner høyere enn normalt per måned for en vanlig husstand. Strømprisene nå er så høye at mange må velge mellom å ha det varmt nok i huset – eller å ha mat på bordet. Strømprisen mandag morgen var på 3,75 kroner inkl. avgifter per kilowattime i sør i landet.

Er det så vanskelig å forstå at det å tappe ned magasinene til vinteren for så å eksportere strømmen til utlandet har skap denne situasjonen?

Virker som enkelte politikere ikke forstår dette med strøm og nettleie, som er noe mystisk i stikkontaktene. Har det derimot vært snakk om veger og tuneller så kanskje. Eller lønn, reiseregninger eller pendlerbolig eller så hadde pipa fått en helt annen lyd. Begrepet «for folk flest» har mistet sin magiske kraft, det var noe mange kjente seg igjen i under valget. Nå vil slagordet stå i historiebøkene som et eksempel på et mislykka rødgrønt regjeringsprosjekt på brutte løfter.

Og verre blir det dersom regjeringen skal finansiere Norsk sokkel ifølge Equinor til 50 milliarder - som også Norske husholdninger skal betale med anslagsvis 1200 kroner i året med et strømforbruk på 20 000 kilowattimer.

I tillegg kommer elektrifisering av industrien, tog, skipsfarten og biler, så sier dere videre at vi må bygge enda flere vindmøller både på land og til havs.

Er det noen som har en øks – så høgg av utenlandskablene som skaper enda flere fattige i Norge.

Jeg må sitere fra Debatten på NRK sist tirsdag, damen med navnet Anita som var «oss vanlige folk»: "Når du har levd på min lønn i en måned kan vi snakkes" sa hun til regjeringskameratene.

Er det ingen voksne lenger på Stortinget som kan fortelle disse folkene at nå er det på tide å høre på folk hva folk flest sier?